Postitused kategooriast: Arvamus

Valitsuse tähtsaim ülesanne on majanduse elavdamine

15.06.2016

Eesti suur majanduspoliitiline eesmärk on jõudmine kõrgema sissetulekutasemega riikide hulka. Selleks on kõige olulisem majanduskasv. Kui majandus kasvab, kasvavad ka palgad ja pensionid ja me saame investeerida rohkem meie perede heaolusse ja kogu riigi turvalisusesse. Meie… Loe edasi

Eesti elu areneb koos majanduskasvuga

12.05.2016

Järgmiste aastate riigieelarvetega edendab valitsus Eesti majanduse kasvu ja suurendab selle kaudu inimeste heaolu. Valitsus lõi hiljuti lukku riigi eelarvestrateegia, mis kasvatab meie majanduse konkurentsivõimet, julgeolekut ja perede majanduslikku kindlustunnet. Eesti majandusel on potentsiaali kasvada… Loe edasi

XI Riskijuhtimise aastakonverentsi 2016 avakõne

04.05.2016

Head riskijuhid, esinejad, külalised, Mul on hea meel öelda avasõnad riskijuhtimise aastakonverentsil. Olen siin külaliseks teistkordselt, riskijuhtimise konverents ise toimub juba 11. korda. Maailma ja elu komplekssus tingib selle, et sama teema arutamiseks tuleb tõenäoliselt… Loe edasi

Riigi äriühingud efektiivsemaks, aga kuidas?

03.04.2016

Kuigi Eesti viis taasiseseisvumise järgselt läbi üsna mahuka erastamisprogrammi, on riik ka täna osaline enam kui kolmekümnes äriühingus. Nende hulgas on nii kitsaid ja spetsiifilisi funktsioone täitvaid ühinguid kui kogu riigi seisukohalt olulist infrastruktuuri… Loe edasi

Kuidas kasvatada Eesti konkurentsivõimet?

31.03.2016

Mida teha, et meie elatustase jälle kiirel sammul paremaks minema hakkaks. Mida teha, et taastada see dünaamiline areng,… Loe edasi

Rasked valikud põlevkivitööstuses

04.03.2016

Valitsuse eilne otsus vähendada põlevkivitööstuste ressursi- ja keskkonnatasusid tekitas kirgi ja küsimusi. Annan siinkohal edasi mõned mõtted, miks ma sellise ettepaneku valitsusele esitasin ja milline on selle mõju. Eestis tegutseb neli põlevkivi kaevandavat ettevõtet: Kiviõli… Loe edasi

Mõtisklus vabariigi sünnipäeva eel

23.02.2016

Meie riik saab 98 aastat vanaks. Ajalugu, millele meil tasub aeg-ajalt pilk tagasi heita, on muidugi palju pikem. Ometi on omariikluseni jõudmine kahtluseta eriline hetk, mida meeles pidada. Eriliseks teeb ta muude ajaloosündmuste seas see,… Loe edasi

2016: ülevaade maksumuudatustest ja toetustest

30.12.2015

Aasta hakkab läbi saama ning allpool toon välja olulisemad rahalised maksu- ja toetusmuudatused, mis jõustuvad 2016. aastal. Eesmärgiks on hoida konservatiivset rahanduspoliitilist vaadet, ehk siis tegemist on riigile jõukohaste asjadega, mis stimuleerivad töötamist ja aitavad abivajajaid. Peamised poliitikamuudatused on: –         … Loe edasi

„Maksude aastakonverentsi“ kõne

26.11.2015

PÕHIMÕTTED Enne poliitikasse tulekut olin ma 1990-ndatel aastatel terve kümnendi eraettevõtluses. Seetõttu vaatan ma siiamaani riigi tegevust osaliselt läbi ettevõtluse prisma, kus efektiivsus, lubaduste täitmine ja tulemusele orienteeritus on aluseks õigetele otsustele. Rahandusministrina tööle asudes, panin… Loe edasi

Riigieelarve toetab inimeste kindlustunnet

25.11.2015

Riigikogus arutusel olev järgmise, 2016. aasta riigieelarve toetab Eesti majanduse ja heaolu kasvu. See eelarve tõstab lastega perede, pensionäride ja madalamat palka saavat inimeste majanduslikku kindlustunnet ja kasvatab Eesti kaitsevõimet. Samas teeme me seda kõike… Loe edasi

Keegi pole hariduselt raha ära võtnud!

05.11.2015

Saan igati aru, et haridusminister kaitseb oma eelarvetaotlusi kuni lõpuni. See on tema töö. Selle käigus on ta aga väitnud, et Eesti haridusele on liiga tehtud ja Haridusministeeriumi hoolega kokkuhoitud raha on ära võetud.… Loe edasi

Eesti on ettevõtlik ja tulevikku vaatav riik

27.09.2015

2016. aastal paraneb Eesti elatustase ja Eesti riiklik julgeolek. Eesti riik on loodud selleks, et meie kõigi elu paremaks läheks. Eesti inimeste majanduslik julgeolek on meie iseolemise ja riikliku julgeoleku üks peamine alus. Meie elu… Loe edasi