Majandus24.postimees.ee: Valitsusliit vaidleb, amet liigub edasi (Oliver Kund)

15.01.2018Meediakajastus

Samal ajal kui Keskerakond ning Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) alles vaidlevad tasuta ühistranspordi üle, jätkab maanteeamet majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni plaani elluviimist. Selle kohaselt määratakse 1. juulil kõigile maakonnaliinide piletitele kohustuslikus korras nullhind, ühistranspordikeskustele ei jää mingit valikuvõimalust.

Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamson ütles, et praegu uuendatakse veolepinguid nii, et piletikomponenti hakkab teisest poolaastast kinni maksma riik. «Selle ülesande on meile pannud ministeerium,» sõnas ta.

Tasuta maakonnatransport tuleb juulis kohustuslikus korras kõikjal, erandeid pole. «Kuna meil toimub maakondlikus ühistranspordis ikkagi ühetaoline kohtlemine, siis kui on tasuta transport, siis on kõikidel tasuta transport. See raha on olemas ja seda ei saa millekski muuks kasutada, kui ainult piletitulu kompenseerimiseks,» selgitas Williamson.

Teisisõnu tähendab see, et IRLi konkureerivat ettepanekut anda ühistranspordikeskustele endile õigus otsustada raha kasutamise üle – nagu on kirjas ka koalitsioonileppes – ei rakendata.

Williamsoni sõnul pole see võimalikki. «Riigi raha ei saa niimoodi laiali jagada: riik ei saa anda raha mittetulundusühingutele,» ütles ta. «Selle analoogia võiks olla, et haigekassa raha jagatakse ka haiglatele.»

Põhjus peituvat ühistranspordiseaduses. Sealsed sätted võib kokku võtta nii: ühistranspordikeskused võivad maanteeametilt enne juulit taotleda, mida tahavad, aga maanteeameti peadirektor peab hinda määrates lähtuma parlamendi tahtest ning minister Simsoni kõrgeimat lubatud pileti hinda kehtestavast määrusest.

«Antud juhul on seadusandja läbi riigieelarve seaduse väljendanud selget tahet, et maakondlikel bussiliinidel alates 1. juulist sõitja käest tasu ei võeta ehk pileti hind on null,» rääkis Williamson.

Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester (IRL) ütles, et tema erakond pole Keskerakonna plaaniga nõus. «Meile ei sobi ministri väljapakutu, sest selline ei olnud koalitsiooni kokkulepe ja see ei tundu meie poolt vaadatuna ka mõistlik. Oleme seda adresseerinud ka Keskerakonnale,» lausus ta.

Sesteri kinnitusel tuleks pigem pileti hinna erinevusi ühtsustada, ehitada välja taristu ja korrastada liinivõrku. See kõik on aga otseselt ühistranspordikeskuste töö, milleks need vajavad raha ja otsustusvabadust.

IRLi pakkumine on, et las ühistranspordikeskused otsustavad ise vastavalt oma maakonna vajadusele, kuhu nad raha suunavad: kas pileti hinna kaotamisse või mujale. «On oluline, et me ei tegutseks vastutustundetult ega lubaks kõigile tasuta transporti, vaid suunaksime need vahendid võrgu tugevdamisse,» rääkis Sester.

3 küsimust

Sven Sester, olete öelnud, et koalitsiooni osapooled töötavad selle teemaga edasi. Kuhu olete vaidluses Keskerakonnaga jõudnud?

Oleme IRLi poolt probleemi konkreetselt adresseerinud. Arutelud käivad ja mõistlikum on kommenteerida mitte vaheetappe, vaid siis, kui on lõplikud kokkulepped.

-Kui Kadri Simson ei tule IRLi ettepanekutele enne tänavu juulit vastu, siis kuidas IRL kavatseb käituda?

Tegemist on siiski koalitsioonivalitsusega ja kõik osapooled lähtuvad kindlasti sellest.

-Kui põhimõtteline teema see IRLi silmis üldse on? Kas te otsite praegu poliitilist punktivõitu või olete valmis vajadusel oma nägemust kaitsma ka koalitsiooni lagunemise hinnaga?

Aktsepteerime, et koalitsiooni osapooltel on erinevad nägemused mitmetest valdkonnapoliitikatest. Ka tasuta ühistranspordiga seonduv on üks sellistest. Kindlasti püüavad kõik osapooled leida ühisosa selles konkreetses teemas.

Kommentaar

Kadri Simson, majandus- ja taristuminister

Kuhu ja mis kellaaegadel bussid viivad ning kuidas liine tihendada, jääb kohalike keskuste otsustada. See on olnud ka üks IRLi nõue ning olen sellega igati nõus.

Mul on ka teise koalitsioonipartneriga (SDE – toim) olnud tasuta ühistranspordi teemal mitmeid konstruktiivseid arutelusid. Neid huvitab ennekõike erinevate hübriidlahenduste olemasolu, kus maakonnaliin on kombineeritud taksoteenusega. See on kindlasti üks tulevikuteema, sest meie mobiiliseadmed lähevad järjest targemaks.

Toimivat lahendust, mida sobiks kasutada avaliku teenindamise lepingu alusel, täna veel pole, aga ministeeriumis on otsustatud, et innovatsioonirühm asub tegutsema eesmärgiga leida sünergia maakonnabusside, sotsiaaltranspordi, koolibusside ja teiste transpordiliikide vahel. Kui leitakse toimiv lahendus, siis mis saaks kellelgi selle vastu olla, et tänase fikseeritud sõidugraafiku asemel liikuda hoopis just sellel ajal, kui on soov. Esialgu peab katsetama ühes maakonnas ja sellest võib saada võimalus olla pilootprojekt kogu Euroopas.

Oleme maakondlikku bussliiklust arendades avatud meelega ning kindlasti kuulan ära ka IRLi täiendavad ettepanekud.