Äripäev: Tulumaksuseadus hakkab muutuma

23.08.2015Meediakajastus

Rahandusministeerium saatis kooskõlastamisele tulumaksuseaduse eelnõu. “Kaotatakse seaduselüngad, mida kasutati Euroopa Liidu siseturul maksude vältimiseks ja agressiivseks maksuplaneerimiseks, Nii tagatakse võrdsemad konkurentsitingimused,” ütles rahandusminister Sven Sester, “Samuti luuakse mitteresidentidele paremad tingimused väärtpaberitesse investeerimiseks,”

Eelnõuga kehtestatakse ema- ja tütarühingu vaheliste kasumi jaotamise maksete üldine kuritarvitustevastane säte.

Teise täienduse eesmärk on vältida topeltmaksuvabastuse tekkimist eri riikide vahel tütarettevõttelt emaettevõttele liikuvate dividendimaksete korral. Edaspidi tuleb ELi äriühingutel tõendada, kas dividendi maksval tütarühingul on õigus seda makset oma maksustatavast kasumist maha arvata või mitte.