Ärileht.delfi.ee: Kirikud saavad ligipääsu erastamisrahadele (Jaanus Vogelberg)

04.06.2018Meediakajastus

Riigikogu majanduskomisjon arutas tänasel istungil erastamisest laekuva raha kasutamist käsitlevat eelnõu ja otsustas seda muuta nii, et toetust omandireformi reservfondist saavad taotleda kõik kirikud.

Komisjon otsustas kirikutele toetuse eraldamise punktist välja jätta täpsustuse, mille järgi oleks kirikutel olnud õigus saada toetust vaid omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks. „Muudatus võimaldab kirikuid toetada erinevatel motiividel,“ ütles komisjoni esimees Sven Sester. Ta lisas, et toetust saab anda kiriku taotluse alusel ja selle andmise põhjendatuse üle otsustab igal üksikjuhul valitsus.

Loe kogu artiklit