Äripäev: Austagem ettevõtjat ning maksude maksmist

21.10.2015Meediakajastus

SVEN SESTER
rahandusminister, IRL

Ettevõtjad ja ettevõtlikkus viivad ühiskonda edasi ja kasvatavad meie kõigi jõukust. Selleks, et Eestis oleks hea ettevõtluskeskkond, peavad reeglid olema kõigile samad mitte üksnes teoorias, vaid ka praktikas.

Maksustamisel loeb ennekõike sisu, mitte vorm. Töösuhte korral peab tööandja töötasult tasuma sotsiaalmaksu, millest rahastatakse pensionija ravikindlustussüsteemi. Riigikohus tegi hiljuti kolm otsust, mis selgitavad tööjõumaksudega seotud maksureeglite kohaldamist. Maksuja tolliamet on neist otsustest tulenevalt oma kodulehel avaldanud selgitused, näiteks kuidas eristada töösuhet ja töölepingut teenuse osutamise lepingust.

Ebaaus eelis. Kui osa tööandjatest makse maksavad, teised aga mitte, siis annab see ühtedele ebaausa konkurentsieelise ning toob teistele kaasa põhjendatust suurema maksukoormuse. See on olulisim konflikt.

Ei ole nii, et ühel pool on ettevõtjad ja teisel pool riik. Riigieelarve on tasakaalus ka praeguse maksulaekumisega ja MTA ei tegele selle teemaga eelarve täitmise tõttu. Kui tööjõumaksude tasumise praktika paraneks ja makse laekuks pidevalt rohkem, saaksime langetada maksumäära ja muuta ettevõtluskeskkonda kõigile soodsamaks. Minu jaoks peitubki siin maksureeglite täpsustamise üks suuri võimalusi.

Tööjõumaksude tasumise praktika paranemise all ei pea ma silmas maksude tõstmist, vaid just seda, mida ütlesin -olemasolevate maksude tasumise praktika paranemist. Parimateks näideteks on kütusesektori korrastamine, esmane töötaja register jne. Ühelt poolt on need aidanud kaotada konkurentsieeliseid nendel, kes ei maksa makse, ja teiselt poolt on andnud võimalusi alandada tööjõumakse.

OÜ on seaduslik. Tekkinud arutelu ei tasu seostada ühe äriühingu vormiga. Osaühing, nagu teisedki äriühingu vormid, on seaduslik äritegevuse vorm. Ei ole põhjust suhtuda umbusuga osaühingusse kui tegevusvormi või ettevõtjatesse, kes selles vormis tegutsevad. Seda ei tee ka riik. MTA on toiminud tasakaalukalt, alustades juriidilist selgust lisavate riigikohtu lahendite avaldamise järel juhendi avaldamise ning ettevõtjate nõustamisega. Julgustan kõiki vajadusel nende poole pöörduma.

ALLIKAS: FACEBOOK