Äripäev.ee: Erastamisrahast jagatavaid toetusi hakkab saama ka kirik

04.06.2018Meediakajastus

Riigikogu majanduskomisjon arutas täna erastamisest laekuva raha kasutamist ja otsustas eelnõu muuta nii, et omandireformi reservfondist saavad toetust taotleda ka kõik kirikud.

Komisjon otsustas kirikutele toetuse eraldamise punktist välja jätta täpsustuse, mille järgi oleks kirikutel olnud õigus saada toetust vaid omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks. Komisjoni esimees Sven Sester kommenteeris, et toetust jagatakse kiriku taotluse alusel ja selle andmise põhjendatuse üle otsustab igal üksikjuhul valitsus.

Loe kogu artiklit