Äripäev: Majandusinfo avalikuks. Tasuta (Sven Sester)

08.12.2005Meediakajastus

Avalik info partnerite tausta ja tegevuse kohta on ausa ja läbipaistva majanduskeskkonna üks peamiseid tunnuseid. Sellele infole peaks olema kõigil osapooltel maksimaalselt vaba ligipääs. Avalikud registrid ei peaks olema riigile tuluteenimise koht. Tulu sellistest registritest tuleb hoopis aktiivsema majandustegevuse ja parema maksulaekumisega. 

Loe lähemalt