Äripäev: Maksureformist võidab tööinimene

18.12.2016Meediakajastus

Uue valitsusliidu muutused soovivad säilitada maksusüsteemi tugevused ja lisada uusi.

Seetõttu ei taaskehtestata traditsioonilist ettevõtte tulumaksu, mis kaotaks meie maksusüsteemi peamise erisuse ehk selle, et ei maksustata mitte ettevõtte teenitud tulu, vaid tulu jaotamist omanikele. Samas on dividendide maksustamine meil kallim kui naabrite juures.

Rohkem maksutulu

See on probleem, sest sageli konkureerime uute investeeringute ja loodavate töökohtade pärast just Läti ja Leeduga. Seetõttu on kavas vähendada tulumaksumäära juriidilistele isikutele makstavatelt dividendidelt ja piirata kasumite väljaviimist laenude nime all nii, et meie majanduskeskkonna konkurentsivõime kasvab ja kokkuvõttes laekub meie riigile ka rohkem maksutulu.
Üksikisiku tulumaksu puhul lõpetame pisimuudatusena tundunud iga-aastase 10 euro kaupa tulumaksuvaba miinimumi tõstmise. Teeme tulumaksureformi korralikult ära ja jätame suuremale osale inimestest teenitud tulust rohkem kätte, ilma et kehtestaks astmelist tulumaksu. Peamine erisus senisega võrreldes on see, et suuremal osal tööd tegevatel inimestel on paremini võimalik toime tulla oma palgaga, mitte sõltuda riigi abist ja toetustest. Keskmisest oluliselt enam teenivatel inimestel ei ole enam tulumaksuvaba miinimumi.

Reformist saavad kõige enam kasu tavalised tööinimesed, kellel on hoolimata sellest, et nad teevad iga päev hommikust õhtuni tööd, oma sissetulekuga raske toime tulla ja peret ülal pidada. Samuti on rahvusvahelised võrdlused näidanud, et just madalamad palgad on Eestis liiga kõrgelt maksustatud. Tänu reformile kasvab väiksema töötasuga inimeste ja neile tööd pakkuvate majandussektorite konkurentsivõime.

Kapitalituru elavdamiseks on koalitsioon otsustanud teha avaliku ehk börsil noteeritud ettevõtte kahest riigi äriühingust – ASist Tallinna Sadam ja Eesti Energia taastuvenergiaga tegelevast harust. Erakapitali kaasamine vähemusosaluste müügi teel suurendab riigi ettevõtete läbipaistvust, kasvatab pikemas vaates nende väärtust ning võimaldab rahastada uusi investeeringuid. Viimane Eesti riigi selles mahus tehtud tehing oli vastupidine ja selleks oli Eesti Raudtee tagasiostmine pea kümme aastat tagasi end parempoolse maailmavaate eestkõnelejaks nimetava erakonna heakskiidul ja suunamisel.

Laenukolli kartjatele

Valitsus lähtub põhimõttest, et headel aegadel tuleb koguda reserve selleks, et neid kehvematel aegadel kasutada vajalike kulude tegemiseks ja majanduse elavdamiseks. Oleme öelnud, et nüüd on aeg kasvatada kogunenud ülejääkide arvel riigi investeeringuid.

Oleme pikaajaliselt tulutoovate taristuinvesteeringute rahastamiseks valmis kasutama ka täiendavat võõrkapitali, kui nii on maksumaksjale kasulikum.

SVEN SESTER
rahandusminister, IRL