Äripäev: Ministrid arutasid käibemaksu üle

21.03.2017Meediakajastus

Eile arutas ELi rahandusministrite nõukogu kahte käibemaksuga seotud teemat.

Esiteks võimalust rakendada madalamat käibemaksumäära ka e-väljannetele. Praegu on madalam käibemaks liikmesriikides lubatud vaid paberraamatutele või muudele trükistele.

Teise teemana arutati pöördmaksustamise mehhanismi kasutamist maksupettustega võitlemiseks.

E-väljaannete madalama maksumääraga maksustamist võiks rahandusminister Sven Sesteri sõnul kaaluda vaid juhul, kui see on tõhus ehk erandeid tavamäärast võiks olla vähe. “Oluline on ka e-väljannete dehnitsioon. Keegi ei vaidle vastu, et e-raamat on trükiteosega võrdne, kuid on ka neid, kes sooviksid soodustust laiendada peaaegu kõigile internetis müüdavatele kaupadele,” märkis Sester.
Mis puudutab pöördmaksustamise teemat, siis on Eesti jaoks Sesteri sõnul oluline, et maksuregulatsioonid oleksid võimalikult selged ning samal ajal aitaksid maksupettustega võidelda.

“Euroopas arutatakse, kas ja mis tingimustel anda võimalus pöördmaksustamise testimiseks liikmesriikidele, kes peavad seda kohaseks pettustega võitlemise vahendiks. Eestis on käibemaksuauk jõudsalt vähenenud, kuid endiselt on tegemist ühe prioriteediga maksupettuste vastu võitlemise valdkonnas,” ütles Sester.

Euroopa Komisjoni ettepanek võimaldab erandit üldisest käibemaksusüsteemist liikmesriikidele, kelle käibemaksupettuste tase on kõrgem. Pöördmaksustamise erandi puhul maksab käibemaksu müüja asemel tarbija.