Äripäev: Osalusoptsioonide maksustamist on plaanis leevendada

05.03.2017Meediakajastus

Rahandusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega leevendatakse osalusoptsioonide maksureegleid.

Osalusoptsioonide andmine on levinud töötajate motiveerimise meetod suure kasvupotentsiaaliga ettevõtetes ning see annab töötajale võimaluse osta kokkulepitud hinnaga teatud ajal oma tööandja või tema emaettevõtte aktsiaid.

“Seadusemuudatus tagab, et kiiresti kasvavad ettevõtted saaksid oma töötajate motiveerimiseks kasutada osalusoptsioone nii, et sellega kaasnev maksukohustus ei oleks ettevõtte müügi korral liialt koormav,” ütles rahandusminister Sven Sester.

Edaspidi ei loeta töötajate optsioonide realiseerimist erisoodustuseks, kui investor omandab täisosaluse optsiooni andnud ettevõttes ning töötajal võimaldatakse realiseerida selleks hetkeks välja teenitud optsioonid. Näiteks kui kolmeaastasest ajast on ettevõtte müügi hetkeks möödas kaks aastat, siis kahe kolmandiku ulatuses optsioonide realiseerimist erisoodustusena ei maksustata.
Samasugust proportsionaalset maksustamist rakendataks ka olukorras, kus optsioone omav töötaja saab raske vigastuse või sureb. Samuti viiakse sisse muudatus, millega võimaldatakse muuta optsiooni alusvara ilma kolmeaastase hoidmisperioodi katkemiseta.

Kuritarvituste vältimiseks peaksid optsiooniandjad edaspidi esitama maksu- ja tolliametile nende sõlmimise järel optsioonilepingud, mida ei ole notariaalselt kinnitatud või digi-allkirjastatud.