Balti riigid arutavad Riigikogus sisejulgeoleku küsimusi

06.02.2014Pressiteade

Riigikogu pressiteade
7. veebruar 2014

Reedel arutavad Eesti, Läti ja Leedu esindajad Riigikogus Balti parlamentide sisejulgeoleku ümarlaual riikide ees seisvaid väljakutseid, valmisolekut kriisideks ja omavahelist koostööd.

Ümarlaual kuulatakse ettekandeid laiast julgeolekukäsitlusest, riikidel ees seisvatest väljakutsetest ja valmisolekust kriisidega tegelemiseks, samuti elanikkonna võimekusest osaleda julgeoleku tagamisel. Samuti käsitletakse õppetunde viimastest kriisidest, innovatsiooni ja infotehnoloogia rolli kriisireguleerimisel, riikidevahelist koostööd, küberjulgeolekut ja narkovastast võitlust.

Ümarlauda juhib ja arutelul osaleb Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma. Samuti osalevad Riigikogu rahanduskomisjoni esimees SvenSester, põhiseaduskomisjoni liige Neeme Suur ning Läti ja Leedu parlamendi liikmed.

Ümarlaual teevad ettekande Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Tomas Jermalavicius, Leedu asekaitseminister Marijus Velička, Eesti Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu, Leedu siseministeeriumi kriiside osakonna juhataja Ernestas Trunovas, Läti Päästeameti tsiviiljulgeoleku osakonna ametnik Ivars Nakurts, NATO küberkaitsekoostöö keskuse teadur Kadri Kaska ja Eesti siseministeeriumi strateegiaosakonna nõunik Riina Raudne.

Ümarlaud toimub Riigikogu konverentsisaalis reedel kell 10:00-13:30.

Ajakirjanikud, olete oodatud! Allpool lisatud ajakava.

Riigikogu pressiteenistus
Martin Vallimäe
T: 6316356; 53306009
martin.vallimae@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee

10:00
Parlamentaarse seminari avamine

Avasõnad Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehelt Hr. Mati Raidmalt

10:15 – 10:30
Kaitseuuringute Keskuse teaduri hr. Tomas Jermalaviciuse sissejuhatav sõnavõtt
“Meie ühiskonna laialdane ja üldine julgeolek – väljakutsed ja lahendused”

10:30 – 11:45
Regiooni valmisolek praeguste ja tulevaste väljakutsete osas tsiviiljulgeoleku vallas

– Milliste tsiviiljulgeoleku/kaitse ohtudega Balti regioon silmitsi seisab?

– Kuidas toimivad tsiviiljulgeoleku ja kriisireguleerimise süsteemid riiklikul tasemel?

– Milliste riiklike võimaluste ja kriisireguleerimise vahenditega saab vastu julgeoleku ohtudele?

– Mida õppisime viimasest tsiviilkriisist?

– Mis roll on innovatsioonil ja infotehnoloogial?

– Milline koordineeritud lähenemine kriiside ja katastroofidega toimetulekuks?

– Kuidas toimib Balti riikide vaheline koostöö?

Valitsuse seisukohad:

– Mr. Alo Tammsalu, Eesti Päästeameti peadirektori asetäitja

– Mr. Ernestas Trunovas, Leedu siseministeeriumi kriiside osakonna juhataja, siseteenistuse kapten

– Mr. Ivars Nakurts, Läti Pääste- ja Tuletõrjeameti tsiviiljulgeoleku osakonna ametnik

Debatt

11:45 – 12:00
Vaheaeg

12:00 – 12:45
2. istung

Aruanne NATO küberkaitsekoostöö keskusest

Fookuses: küberkaitse, ohud riigi julgeolekule, küberohud

Ümarlauda juhib:

Mati Raidma, Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees

Ettekanne: Kadri Kaska, NATO küberkaitsekoostöö keskuse teadur

Valitsuse seisukohad: Marijus Velička, Leedu asekaitseminister

Debatt

12:45 – 13:30

3. istung

Valitsuse ettekanne narkovastase võitluse viimastest arengutest

Ettekanne: Riina Raudne, Eesti siseministeeriumi strateegiaosakonna nõunik

Debatt