Eesti Ekspress: Valitsus keelab riigifirmadel sponsortegevuse

20.12.2016Meediakajastus

Eesti Energia ei tohi tulevikus enam toetada rahvajookse ega Tallinna Sadam laulupidu.

Uue valitsuse ­plaani kohaselt võivad riigifirmad edaspidi spondeerida üksnes teadus- ja arendustegevust oma tegevusvaldkonnas. Vastava ettepaneku riigivara seaduse muutmise kohta peab rahandusministeerium esitama valitsusele 26. jaanuariks.

„Riik saab riigi äriühingutest dividenditulu ning rahastab haridust, kultuuri ja sporti riigieelarvest. On otstarbekas, et riigipoolne rahastus neile valdkondadele otsustatakse läbipaistvalt ja samade reeglite alusel, mitte ei sõltu riigi äriühingu nõukogu suvast, kellele üksikute taotluste menetlemine on kõrvaline lisaülesanne,“ selgitas Ekspressile rahandusminister Sven Sester (IRL).

Ta lisas, et valitsuslepet koostades lepiti kokku, et aastatel 2018–2020 rahastatakse igal aastal riigieelarvest sporti täiendavalt poole miljoni euroga.

Sesteri sõnul ei puuduta otsus riigifirmade igapäevases majandustegevuses tarvilikke turundus-, sh reklaamikulusid, need on endiselt lubatud.

Minister märkis, et rahandusministeerium jõudis riigifirmade senist sponsorluspraktikat analüüsides järeldusele, et paljud toetused ei omanud tuvastatavat mõju ettevõtete tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele. „Kahjuks on toetuste maksmisel esinenud ka korruptsiooni huvide konflikti vormis,“ lisas Sester.

Toetuste eraldamine viis hiljuti ka poliitilise võitluse ja kriminaalasjadeni, mille käigus said karistada ­Sesteri parteikaaslane, Eesti Lootsi nõukogusse kuulunud Kalev Vapper ning Tallinna Sadama nõukogu endine esimees ja Eesti olümpiakomitee eelmine president, Reformierakonna üks tollaseid tähti Neinar Seli. Seejuures ei liikunud Selile saatuslikuks saanud asjas mitte üks euro ega sent.