Eesti Päevaleht: Ei saa elada pikka aega üle oma võimete

30.03.2020Meediakajastus

Eriolukord vajab erakorralisi lahendusi. Seejuures räägitakse sageli ajutistest sammudest ja meetmetest, mis kehtestatakse ainult erakorraliste sündmustega kohanemiseks. Samas on ajalugu meile näidanud, et kord „ajutisena” planeeritud asjadel on oht jääda püsivateks. On väga oluline, et me ei kordaks selliseid varasemaid vigu.

Praegu ei tea keegi, kui kaua kestab koroonaviirusest tingitud kaos Eesti ja Euroopa majanduses. Seetõttu on mõistlik säilitada valitsuse pakutud majanduspaketi paindlikkus ja teha juba plaane edasiseks. Me ei saa riigi ja rahvana elada pikka aega üle oma võimete. Lühiajalise eelarveaugu saab katta reservide ja laenurahaga, kuid pikaajaline maksutulude vähenemine eeldab ka riigi kulude kärpimist. Nende põhitõdede meelde tuletamine on väga oluline.

See, et Eesti riik on eriolukorras valmis maksma palka erasektori töötajatele, saab olla ainult ajutine meede. Samamoodi saab olla ajutine riigi sekkumine eraettevõtlusesse.

Sven Sester riigikogu majanduskomisjoni liige (Isamaa)