Ergma kutsus Vilniuses üles Balti Assambleed reformima

26.11.2009Pressiteade

 

Riigikogu esimees Ene Ergma esines täna tervituskõnega Balti Assamblee 28. istungjärgu avamisel Vilniuses. Oma kõnes keskendus ta uutele väljakutsetele, mis assamblee ja Balti riikide parlamentaarse koostöö ees seisavad.

Ergma ütles, et iga üksiku Balti riigi poliitiline ja majanduslik stabiilsus ning edukus on oluline osa kõigi kolme edukusest. “Nii on meie kohus mitte kedagi siin regioonis oma murede ja probleemidega üksi jätta, sest kuna oleme väga tihedalt üksteisega seotud, siis ühe edukus mõjub hästi kõigile ning samuti mõjutab kõigi mainet ühe ebaedu. Balti koostöö pole kindlasti oma aega ära elanud. Tulevikus on oluline veelgi enam tugevdada sidemeid, kujundades ELi ja NATO
poliitikaid ühiste väärtuste ning Eesti, Läti ja Leedu strateegiliste huvide põhjal,” sõnas ta.

Riigikogu esimees tõi esile, et majanduskriisi tõttu on valusad eelarve kärped tabanud kõiki elulisi valdkondi. Enamike Euroopa Liidu riikide SKT maht on ülemaailmses kriisis langenud tagasi aastasse 2005-2006. “Seoses sellega tuleb taas üheskoos ja kriitiliselt üle vaadata assamblee olemasolev koostööformaat, kas see vastab praeguse aja nõuetele ja võimalustele. Balti Assamblee algatus kärpida järgmisel aastal eelarvet 17% on samm õiges suunas,” ütles ta.

Ergma pakkus välja ka, et BA tuleb muuta sisuliselt efektiivsemaks ja nähtavamaks oma kodanikele. Üheks võimaluseks on üleminek seniselt delegatsioonide põhiselt suhtlemiselt parlamendikomisjonide vahelisele tihedamale suhtlemisele ning veelgi koordineeritumalt ja rohkem väärtustada toimivat parlamentaarset koostööd. Ta tsiteeris oma kõnes kirjanik Märt Väljataga, kes on kirjutanud, et “parlamendipoliitikat ainult kõrvalt vaadates jääb mulje, et nüüd, kus Balti riigid on vabanenud Vene vägedest ning saanud NATO ja Euroopa Liidu liikmeks, on Balti Assamblee identiteeditunne ja olemasolu õigustus kõikuma löönud. Selleks et see organisatsioon ei manduks tühjaks kestaks või pelgaks parlamentaarse turismi vahendiks, peaks ta võtma oma rolli märksa tõsisemalt”.

Lõpetuseks avaldas Ergma lootust, et BA tuleb välja sisukate reformikavade ja heade ideedega, nagu tehti seda 20 aastat tagasi Balti keti aastal.

BA tänasel istungil keskendutaksegi assamblee töö reformimise aruteludele. Õhtul jagatakse välja BA tänavused kirjandus-, kunsti- ja teadusauhinnad. Homme on kavas heaks kiita assamblee lõppdeklaratsioon.

Riigikogu liikmetest osalevad assamblee töös veel BA Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste ja asejuht Mailis Reps ning liikmed Mart Jüssi, Helle Kalda ja Sven Sester. Väliskomisjonist esimees Sven Mikser ning liikmed Valdur Lahtvee, Silver Meikar ja Vladimir Velman.

Aivar Jarne
Riigikogu pressitalitus
Aivar.Jarne@riigikogu.ee