Ettevõtlusest, hoolivusest, lastest

14.12.2018Arvamus
Ettevõtlusest, hoolivusest, lastest

Sven Sesteriga kokku saades on tema nägu naerul, silmad säravad ja esimese 10 minutiga on ta jõudnud mulle rääkida nii 2019 aasta riigieelarvest, 2. pensionisamba vabatahtlikuks muutmisest kui ka lastega perede sissetulekute suurendamisest. Intervjuu jätkudes saan aru, et kunagise eraettevõtjana ei huvita Sveni protsess, vaid tulemus. „Kui näed, et osaliselt tänu Sinu kaasabil tehtud otsustele majandus kasvab, noored muutuvad järjest ettevõtlikumaks ning vanemate ja väärikamate inimeste igapäevane kindlustunne suureneb, siis saad aru, et oled midagi head ära teinud“, ütleb Sven mulle silma vaadates.

Meis kõigis peaks olema rohkem hoolivust

Sven püüab alati õppida mineviku kogemustest ning  ei karda tuleviku nimel teha otsustavaid samme. Mitmed tema poolt 90-ndate algul käima lükatud ettevõtted on olnud edukad Eesti turul tegutsejad. Rõõmu on tulnud ka mitmetest teistest tema astutud sammudest nii era- kui ka ühiskondlikus elus.

Ent erinevalt paljudest teistest edu saavutanud inimestest ei ole Sven muutunud enesekeskseks autokraadiks ja egotsentrikuks, kes oma “maailma” piiridest kaugemale ei näe. “Ei tohi eksisteerida sellist ühiskonda, kus ühtedel oleks väga hea ja teistel väga halb elada,” tõdeb Sven. “Varem või hiljem toob see kaasa sisekriisi ning kokkuvõttes pärsib kogu ühiskonna arengut.”

Sven pooldab liberaalset majandust, ent samas on veendunud, et ühiskond peab toetama oma nõrgemaid liikmeid – lapsi, peresid, puudega inimesi. Ent seda tuleb teha mõistlikult ja säästlikult, et abi jõuaks nendeni, kes seda tegelikult vajavad.

Sven ei talu jõmme, kes arvavad, et maailm on vaid nende päralt ning et kõigile, kel pole bemarit, skuutrit, maja 10 meetrit mererannast ja mõttelist rullnokka sinna juurde, võib lihtsalt pähe istuda. Sven on valmis ulatama abistava käe seal, kus vaja. Ta on olnud üle 20 aasta lionsklubi Tallinn VIA liige. Erinevad heategevusprojektid kodututele riiete muretsemisest, lastekodude toetamisest kuni noore metsa istutamiseni on üks osa lionite igapäevatööst.

“Ma ei ole nii rikas, et kõiki oma taskust aidata,” lisab ta juurde. “Ent Eesti inimesed on tegelikult abivalmid.  Lihtsalt on vaja kedagi, kes asja käima lükkaks.”

Väikeettevõtlus vajab kaitset ja toetust

Eesti majandus on järjest rohkem sattumas suurkontsernide kontrolli alla. Samas loovad uusi töökohti juurde just väikesed ja keskmised ettevõtted. Ei ole normaalne, et ühe suure lihakombinaadi tegevuse tõttu on sunnitud uksed sulgema kümned, kui mitte sajad väikesed küla-lihatööstused. Või see, et suured piimatootjad väikefarmeritele piima hinnaga lihtsalt ära teevad.

Sven on öelnud, et ettevõtlus on valdkond, milles ta ennast tugevana tunneb. Ta on valmis seisma Eesti ettevõtjate eest, kes tahavad meie majandust elavdada ning uusi töökohti juurde luua. Sven oli aastaid seotud EVEAga (Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon), olles aja jooksul olnud selle organisatsiooni volikogus, asepresident ja ka president.

„Majanduse alus on tugev keskklass ja selle aluseks omakorda tugev väike- ja keskmine ettevõtlus. Selleks, et tagada tugeva keskklassi arengut ja kasvu, tuleb Eestis suunata tähelepanud väikeste ettevõtete kaitsmisele,“ selgitab Sven oma mõttemaailma.

„Ettevõtja vajab seadusandja poolt stabiilsust ja etteaimatavust. Sellepärast olemegi lubanud oma programmis selgesõnaliselt, et järgmise nelja aasta jooksul ei kehtesta me ühtegi uut maksu ega tõsta ühtegi olemasolevat maksu,“ lisab Sven kindlameelselt.

Lapsed vajavad ühiskonna kaitset ja toetust

Liiga sageli ilmuvad meedias lood sellest, kuidas mõni laps on kaasinimeste hoolimatuse tõttu viga saanud. Lapsed on ühiskonna kõige nõrgemad ja haavatavamad liikmed, ning sellistena vajavad ühiskonnalt kõige suuremat abi ja toetust. Paraku on tihti nii, et neile probleemidele mõeldakse alles siis, kui ajakirjanduses ilmub artikkel vöötrajal löögi saanud lapsest või kui kurjategijast kasuisa on last ära kasutanud.

„Laste vastu toime pandud kuriteod tuleb tunnistada uurimisel kõrgemaks prioriteediks. Ajakirjanduse kohuseks on jälgida uurimisorganite tegutsemist kuni kohtuni välja. Ka neile inimestele määratavad karistused peavad olema vastavuses ühiskondliku õiglustundega,“ ütleb Sven ning lisab, et me peame karmistama karistusi ka nende inimeste suhtes, kes lastele narkootikume müüvad ning sellega nende elu rikuvad. Sellise tegevuse osas peaks ühiskonnas olema 0-tolerants.

Ent tegelda ei tule sugugi ainult kuritegude või ekstreemsustega. Laiemalt võttes tuleb tähelepanu pöörata kogu haridussüsteemile,  et see ei oleks vaid õpetajakeskne ja liialt ajale jalgu jääv. Suurendada tuleb toetust abivajavatele peredele ning veelgi tugevamalt aktiviseerida lastevanemate organisatsioonid, sest kes suudaksid oma laste eest paremini seista kui lapsevanemad ise.

„Isamaa on alati väärtustanud ühelt poolt töötamist ja teiselt poolt suuremat peret ehk rohkem lapsi. Parempoolsele ja konservatiivsele poliitikale on iseloomulik tööjõukulude alandamisele tähelepanu pööramine ning et toetuste asemel pigem võimaldada inimesele läbi maksupoliitika suuremat sissetulekut,“ ütleb Sven.

„Nendel valimistel on erakonna üheks suureks lubaduseks lastega peredele suurema tulumaksuvabastuse kehtestamine, Nii et suurem tulumaksuvabastus sõltuks laste arvust peres ja algaks kohe esimesest lapsest,“ ütleb Sven. „Mul on endal 5 last, kellest 3 on tänaseks juba pesast lendu tõusnud ja oma elu elama hakanud. Ja tänu tütrele olen ma juba kahekordne vanaisa,“ lisab Sven selge uhkusnoodiga hääles.

Intervjuu aeg hakkab otsa saama. Sven tahaks veel rääkida 2. pensionisamba vabatahtlikuks muutmisest. Sellest et pensionisammaste tegelikult tootlused on väikesed ja haldustasud suured. Tema nägemuses peaks inimene ise olema oma raha peremees. „Kui tahetakse seda raha ise investeerida, siis peaks seda võimaldama. Kui inimene tahaks võtta selle raha kasutusele makstes kasvõi oma kõrgema intressiga laene tagasi, siis peaks peale tulumaksu tasumist seda võimaldama ja kui inimene soovib jätkata 2. pensionisambas raha hoidmist, siis tuleks ka see võimalus alles jätta. Inimene peab olema oma raha peremees ja peab saama võimaluse ise otsuseid teha,“ rõhutab Sven lõpetuseks.

Kabinetist väljudes ütlesin Svenile, et muuseas elan tema valimisringkonnas ja kaalun nüüd tõsiselt valimistel osalemist ja tema poolt hääle andmist. Riigikogust välja tulles on just hakanud lund sadama. Mõnusalt suured ja pehmed lumehelbed paitavad põske. Kuidagi hea tunne on südames.