Goodnews.ee: Riigikogu sai ülevaate õigusloomepoliitika põhialuste elluviimisest

08.03.2022Meediakajastus

Valitsuse algatatud autoveoseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega (490 SE) viiakse autoveoseadus, Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus jt seadused vastavusse Euroopa Liidu maanteepaketti kuuluvate direktiivide ja otsekohalduvate määrustega. Maanteepaketi eesmärk on tagada sõidukijuhtidele nõuetekohased töötingimused ja sotsiaalkaitse ning autoveoettevõtjatele ausa konkurentsi tingimused.

Läbirääkimistel võttis Isamaa fraktsiooni nimel sõna Sven Sester.

Loe kogu artiklit