Goodnews.ee: Riigikogus oli toimekas päev: elektrituruseadus, teemaks, ehitusseadustik

29.09.2021Meediakajastus

Riigikogus 29. septembril vastu võetud seaduse eesmärgiks on suurendada konkurentsi taastuvast energiaallikast elektrienergia tootmise vähempakkumistel, vähendada fossiilkütuste kasutamist elektritootmisel ja parandada Eesti elektrienergia tootmise varustuskindlust.

Senise regulatsiooni kohaselt tohib siseriikliku taastuvenergia eesmärgi täitmiseks korraldatavatel vähempakkumisel osaleda vaid selline tootmisseade, mis ei ole enne vähempakkumist elektrienergiat tootnud. Valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse (156 SE) kohaselt võib tulevikus sellisel vähempakkumisel osaleda ka olemasolev tootja, motiveerimaks selliseid tootjaid edaspidi kasutama elektritootmise sisendina fossiilkütuste asemel taastuvaid energiaallikaid.

Läbirääkimistel võtsid sõna Jevgeni Ossinovski (SDE), Sven Sester (I) ja Kalle Grünthal (EKRE).

Seaduse vastuvõtmise poolt oli 69 Riigikogu liiget, vastuhääli oli 9 ning 1 Riigikogu liige jäi erapooletuks.

Loe kogu artiklit