Jarvateataja.postimees.ee: Isamaa volikogu kiitis Paides heaks algatused lastega perede turvatunde suurendamiseks (Tiit Reinberg)

28.02.2020Meediakajastus

Täna Paides toimunud Isamaa volikogul kiideti heaks poliitilised, mille eesmärk on suurendada Eesti lastega perede turvatunnet.

“2019. aasta esialgsed andmed näitavad, et kolmandate ja neljandate laste sündide arv on suurenenud. Isamaa toel kehtestasime eelmises valitsuses lasterikaste perede toetuse ning käesolevast aastast hakkas kehtima täiendav tulumaksuvabastus lasterikastele peredele,“ ütles Isamaa volikogu esimees Sven Sester.

Rahvastikuminister Riina Solmani sõnul on nendel algatustel olnud selge mõju. „Kolmandaid lapsi on sündinud 23 protsenti rohkem kui kaks aastat tagasi. See on positiivne trend, mida tuleb riigi poolt soodustada. Isamaa volikogu poolt heaks kiidetud algatus tagada järjestikuste laste sündimisel varasemaga võrdses suuruses vanemahüvitis senise 2,5 aasta asemel kuni 3-aastase sünnivahemiku korral, aitab parandada nende perede majanduslikku heaolu, kes soovivad saada rohkem lapsi,“ ütles Solman.

Solmani sõnul on majandusliku turvatunde kõrval oluline ka emotsionaalne turvatunne. „Me ei saa eirata tõsiasja, et Eestis on peresid, mis erinevatel põhjustel lagunevad. Selleks, et aidata lastel ja ka lapsevanematel leida nendel emotsionaalselt keerulistel aegadel parim võimalik lahendus tulebki luua riikliku toega vanemluslepituse süsteem. Selline riiklikult toetatud nõustamine aitab vältida kõiki osapooli traumeerivaid kohtuasju ning leida lagunenud perekondadel laste huvisid kesksele kohale seades, parim võimalik lahendus laste edasisel kasvatamisel. Eesmärk on pärast lahutust oleks lastel võimalik jätkata suhtlust mõlema vanemaga,“ ütles Solman.

Isamaa volikogu kiitis heaks kolm perepoliitilist algatust:

* Järjestikuste laste sündimisel varasemaga võrdses suuruses vanemahüvitise tagamine senise 2,5 aasta asemel kuni 3-aastase sünnivahemiku korral.

* Riiklikult rahastatud vanemluslepituse süsteemi loomine.

* Lastega peresid esindavate ja nende heaks tegutsevate kodanikuühenduste võimestamine ja vastavate projektide toetamine.