Kahe aasta töötulemusi

27.07.2017Arvamus
Kahe aasta töötulemusi

Väike ülevaade rahandusministrina tehtust:

IRLi maksureform tehtud – üle 80% inimeste sissetulek kasvab tänu väiksemale tulumaksule kuni 14%

 • Lubasime valimistel maksureformiga vähendada tööjõu maksukoormust ja kasvatada inimeste sissetulekuid.
 • Esimese sammuna said 2017. aastal ligi 80 tuhat töötajat 29 miljoni euro suuruse tulumaksutagastuse.
 • Alates 2018. aastast asendub maksutagastus diferentseeritud maksuvaba tuluga. Uues süsteemis on maksuvaba tulu 500 eurot kõigil, kelle sissetulek on alla 1200 euro kuus ja sealt edasi hakkab maksuvaba tulu sujuvalt vähenema.
 • Maksukoormuse languse tõttu kasvab inimeste kättesaadav tulu kuni 768 eurot aastas töötava pereliikme kohta. See on maksimaalselt ligi 14% suurune sissetuleku kasv. Muudatuse tulemusena kasvab valdava enamuse inimeste sissetulek.

Korrastasime riigifirmade juhtimist

 • Erasektori suurte börsifirmade eeskujul valib riigi äriühingute nõukogu liikmed nimetamiskomitee, kus ülekaalus on erasektori tippjuhid. Riigikogu liikmed enam nõukogudes ei osale.
 • Suuremad riigi äriühingud hakkavad täitma börsiettevõtete info avalikustamise reegleid.
 • Ettevalmistamisel on kahe suure riigi äriühingu börsile viimine.

Eesti ettevõtluskeskkonda konkurentsivõimelisemaks, lihtsamaks või soodsamaks tegevad muudatused:

 • madala maksumääraga bürokraatiavaba ettevõtluskonto loomine;
 • madalam tulumaks regulaarselt jaotatavatele dividendidele;
 • käibemaksukohuslase ülempiiri tõstmine 40 tuhande euroni;
 • töötajate tervisekulude maksuvabastus;
 • töötajate transpordi ja majutamiskulude maksuvabastus;
 • töötajate osalusoptsioonide soodsam maksustamine;
 • sõidupäevikute kaotamine.

Põlevkivisektori ressursi- ja keskkonnatasude sidumine nafta turuhinnaga

 • Naftahinna madalseisust tulenevate raskuste ületamiseks langetas riik põlevkivi ressursi- ning keskkonnatasusid. 15-tuhandele inimesele tööd andev Eesti energeetikasektor tuli raskest olukorrast tervena välja.

Euroopa Liidu tasandi maksupoliitikas

 • otsustas Eesti valitsus rahandusministri ettepanekul, et ei kehtesta finantstehingute maksu ning lõpetas 2015.a detsembris selle ettevalmistamiseks tehtavas koostöös osalemise.

Parandasime konkurentsi pensionifondide turul ja toetame pensionifondide investeeringuid Eesti majandusse

 • Konkurentsi elavdamiseks lihtsustasime pensionifondide turule sisenemist ning vähendasime fondiosakute tagasivõtmise tasu. Eesti turul on kättesaadavad madalate tasudega indeksfondid.
 • Pensionifondide keskmine valitsemistasu on viimase kahe aastaga langenud ligi kolmandiku võrra 1% kanti ning tasud langevad täiendavalt ka järgmisel aastal.
 • Pensionifondid investeerivad rohkem Eesti majandusse. Investeerimispiirangute leevendamine ning uus tasude regulatsioon soodustab pensionifondide investeeringuid koduturule.

Riigieelarve toetab julgeoleku, majanduse ja heaolu kasvu

 • Riigieelarvega viib valitsus ellu valitsusliidus kokkulepitud poliitikat. Me panustame Eesti julgeolekusse ja majanduskasvu ja meie lastega perede ja madalama sissetulekuga inimeste olukorra parandamisse.
 • Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaated on head ja riigirahandus korras.

Haldusreform on lõpusirgel

 • IRLi nõudmisel juba eelmisse koalitsioonileppesse kirjutatud jõuline haldusreform saab tehtud. Seisin valitsuses selle eest, et uued omavalitsused saaksid enda täita ülesanded, mis neile kõige enam sobivad ja ka nende täitmiseks vajaliku tulubaasi.