Koduomaniku maamaksu vabastus ilma bürokraatiata

21.06.2011Arvamus
Koduomaniku maamaksu vabastus ilma bürokraatiata

Lugesin eilset Inara Luigase Delfi arvamuslugu ja ärevus tuli hinge. Miks lugupeetud riigikogu liige tahab luua uut bürokraatiat ja uut näilisust. Pr. Luigas tahaks sisse viia koduomanike maamaksust vabastamiseks üle-eestilise eraldi avalduste esitamise süsteemi. Tahaks maamaksu osas topeltrahastamist ministeeriumilt ja koduomanikelt. Tahaks anda täiendavat tööd maakorraldajatele ja raamatupidajatele, lubades suureliselt selleks ka lisatasusid. Ja siis sain põhjusest aru. See ongi ühe erakonna käekiri. Detailplaneeringute menetlemised võtavad Tallinnas aega aastaid ja aastaid. Reisisaatjad, kelle näilisest tegevusest ei saa isegi reisijad aru. Raha suunamine tegevustesse Tallinna TV-st kuni täielikult parteipropagandistliku pealinna leheni. Nende vajalikus ei ole mitte ainult kaheldav, vaid tegemist on lihtsalt raha raiskamisega. Kogu see süsteem toodab bürokraatiat ja näilisust.

Nüüd aga infoks koduomanikele. Ärge võtke pr. Luigase kirjatükki tõsisena. IRL ei taha mingil juhul sundida teid mingeid täiendavaid formaalsusi täitma. Vastavalt seadusele peab maksust vabastataval maal olema elamu ning maksumaksja alaline elukoht vastavalt rahvastikuregistri andmetele. Tegemist peab olema elamumaaga ning maksumaksja peab olema maa omanik. Kui vastate nendele tingimustele, siis tuleb maksuvabastus teile 2013. aastal automaatselt. Ei mingeid täiendavaid avaldusi! Siinkohal täpsustan üle, et alates 1. jaanuarist 2013 vabastatakse seadusega täielikult kodualune maa maksust linnades ja alevites kuni 1500 ruutmeetri ja hajaasustuse aladel kuni 2 hektari ulatuses. Suure tõenäosusega saab tegelik Maksu- ja Tolliameti tegevus välja nägema selliselt, et maaomanikele kelle maa jääb alla seadusega kehtestatud maksuvabastust ei tule üldse maksuteadet või siis tuleb nn. nullteade. Nendele, kelle maatükk on suurem seadusega ettenähtud maksuvabastusest tuleb maksuteates korralik arvestus, kus on välja toodud nii maksuvabastus, kui ka ülejääva maa maks lähtuvalt maa maksustamishinnast. Nii lihtne see võiks ju ollagi.

Ja veel tahaks ära asjatada kohalike omavalitsuste (KOV) tulubaasiga seonduva. Paljud on küsinud, et kui riik on lubanud kompenseerida KOV-idele saamatajääva tulu, siis kas ei ole sellist kartust, et 2012 aastal KOV-id suurendavad kiiresti maamaksuhinda, et sellega riigilt suuremat raha välja nõuda. Või vastupidi, et need, kes tänaseks on suisa loobunud maamaksust, et kas nemad jäävadki nüüd tulubaasist ilma. Ei, riik ei lähe kaasa selliste spekulatsioonidega. Kindlasti ei peaks karistama neid kohalikke omavalitsusi, kes on omal kodualuselt maalt juba maamaksu kaotanud ja kindlasti ei peaks premeerima sellist kohalikku omavalitsust, kes on Tallinna elanikelt näiteks kasseerinud 20-30-50 tuhat krooni aastas maamaksu. Kui me kompenseeriksime selle 50 000-se maamaksu, siis me ju ütleksime, et see oli õiglane ja riik võtab nüüdsest selle kohustuse endale. Ma arvan, et see ei ole õiglane! Kõige õiglasem kompenseerimise viis tundub olevat läbi tulumaksuprotsendi suurendamise. Ehk kogu see 17 miljonit eurot, mis maamaksust tänu kodualuse maa maksuvabastusele kohalikel omavalitsustel saamata jääb, kogu selle summa peavad kohalikud omavalitsused kätte saama läbi üksikisiku tuluosa suurendamise. Lähiajal seisab Vabariigi Valitsusel ja peaasjalikult Rahandusministeeriumil ees ülesanne võimalikult täpselt kompenseerimiskeem läbi töötada.

Ühes oleme täna aga kokku leppinud – koduomanike maamaksust vabastamisega ütles riik selgelt, et maksupoliitiliselt peab koduomamist soodustama, mitte karistama.