Koit: Sven Sester esitab Statistikaameti juhi kandidaadiks Mart Mägi

28.03.2017Meediakajastus

Rahandusminister Sven Sester esitab valitsusele kinnitamiseks Statistikaameti juhi kandidaadi Mart Mägi (fotol). Mägil on pikaajaline juhtimiskogemus, ta on töötanud mitmes eri ettevõttes, sh finantssektoris ning juhtimiskonsultandina. Samuti on ta andnud loenguid Tartu Ülikoolis ja Estonian Business Schoolis.

Rahandusministeeriumi pressiteate järgi on Mägil pikaajaline juhtimiskogemus, ta on töötanud mitmes eri ettevõttes, sealhuglas finantssektoris ning juhtimiskonsultandina. Samuti on ta andnud loenguid Tartu Ülikoolis ja Estonian Business Schoolis.

«Mul on hea meel, et Statistikaametit hakkab tüürima pikaajalise erasektori kogemusega tippjuht,» ütles rahandusminister Sven Sester. «Kasutades erasektori parimaid teadmisi ja oskusi saame muuta riigiasutuste juhtimist läbipaistvamaks ja paindlikumaks. Statistikaameti suur eesmärk on muuta andmete kogumine ja riikliku statistika kasutamine meie ettevõtjate jaoks lihtsamaks, mugavamaks ja kasulikumaks.»

«Statistikaamet on riigis diagnostikaga keskselt tegelev organisatsioon, kes mõõdab ühiskonna protsesside arengut. Riikliku statistika näol annab statistikaamet poliitikate kujundajatele tööriista ning arengu peegli,» ütles Mart Mägi. «Eesti on infoühiskonna arenguredelil jõudnud kohta, kus suurem suutlikkus hankida ja töödelda informatsiooni parandab konkurentsivõimet ja tagab edu nii majanduses, inimeste heaolus kui ka riigivalitsemise tõhususes. Minu kindlaks sooviks on ka tõsta statistika kasutamist kõigi tarbijate poolt ning oluliselt vähendada andmete esitajate koormust. Lähiaastate suur projekt on kindlasti registripõhise rahva ja eluruumide loenduse korraldamine ning ühtse e-statistika süsteemi loomine, mis hõlmaks endas peamised statistikaga seotud e-teenused nii riikliku kui ka ametkondliku statistika tegemiseks kõige innovaatilisemal moel.»

Mägi sõnul seisab ta kindlasti hea ka selle eest, et statistikaamet täidaks ametile Euroopa Liidu eesistumisega kaasnevad kohustused, osaleks Aruandlus 3.0 projekti tegevuste väljatöötamisel ja elluviimisel. Uue peadirektori leidmiseks viis konkursi läbi riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon.

Mart Mägi on töötanud Amserv Grupi tegevjuhina, Swedbank Eesti juhtkonna liikmena Swedbank Liising juhatuse esimehena, olnud PricewaterhouseCoopersi Advisorsi juhatuse esimees. Lisaks on ta töötanud Sampo Kindlustuse Baltikumi ärikontrollerina ja Eesti Kindlustuse juhina.

Aastast 2015 oli ta mitme ettevõtte, sh riigiettevõtete nõukogu liige või juht ja nõustas erinevaid ettevõtteid strateegilise juhtimise alal.

Mägi on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi eriala aastal 1993 ning juhtimise ja turunduse magistriprogrammi aastal 2004, mõlemad cum laude. Lisaks on tal panganduse ja kindlustuse eriala MBA cum laude Varssavi Kindlustuse ja Panganduse Ülikoolis aastal 2001.