Laevandusteenused on teenuste eksport

03.04.2020Arvamus
Laevandusteenused on teenuste eksport

Laevandusteenused on väga selgelt teenuste eksport ja seetõttu on laevandusseaduse jõustumine kindlasti võimalus suurendada teenuste eksporti ning luua täiendavalt suure lisandväärtusega töökohti. Oluline on panustada sellesse, et me väljuksime kriisist paremas konkurentsipositsioonis, kui me sinna sisenedes olime. Meetmed peavad olema komplekssed, süsteemsed ja läbimõeldud. Oluline on, et kõik nüansid ja teemad oleksid pidevalt vaateväljas. Vastase juhul võib juhtuda, et olulised teemad ei saa piisavalt tähelepanu või jäävad hoopis tegemata. Näitena võib tuua Eesti lipu konkurentsivõime projekti tegevusplaani, mis realiseerub planeeritud kujul ainult siis, kui kavandatud tegevused teostatakse täies ulatuses ning planeeritud kujul ja mahus. Seetõttu oleks vaja edaspidi lähendada laevanduse ja laiemalt meremajanduse juhtimisele koordineeritumalt ja keskselt üle erinevate ministeeriumide ning ametite vastutusalade.

Tänase pandeemia tingimustes, kus maismaateed on suletud või toimivad tõrgetega, omandab Eesti oma kaubalaevanduse arendamine veelgi suurema strateegilise tähtsuse. Nimelt võimaldab meretransport vältida riigi isolatsiooni, tagades katkematu kaubavahetuse muu maailmaga, luues uusi töökohti ning panustades olulisel määral riigi maksulaekumisse.

Oluline on märkida, et teenuste eksport omandab suure mõõtme siis, kui Eestis asuvad ettevõtted haldavad ja omavad laevu ning teenivad neilt kasumit. Seetõttu ei tohi laevade lipu alla toomise juures ära unustada ka kaldasektori arendamise ja suurendamise vajadust.

Tänu vastuvõetud lisaeelarvele koos täiendavate seadusemuudatustega, saame luua kõikidele meie sadamatesse sisenevatele laevadele täiendavaid leevendusmeetmeid. Uued muudatused toetavad laevandusettevõtteid, vabastades nad veeteetasude maksmise kohustusest Eesti sadamatesse sisenemisel järgmise aasta aprillini ning hüvitades 2020. aastal 75% ulatuses reisilaevade kõik sadamatasud. Lisaks hüvitatakse nüüd ka reisilaevade tööjõumakse.  Sadamatasude hüvitamise ja tööjõukulude kompenseerimise jõustumise jaoks on vaja saada ka riigiabi luba. Sellised muudatused aitavad kaasa laevandusettevõtjate jätkusuutlikkusele ning säilimisele ning see on kindlasti Eesti üks strateegiliselt tähtsaid ülesandeid.