LõunaLeht: Riigikogu majanduskomisjon sai ülevaate oktoobritormist õpitust

15.01.2020Meediakajastus

Riigikogu majanduskomisjon sai eilsel istungil ülevaate eelmise aasta suurtormide kahjustustega hakkama saamisest ja plaanidest, mis peaksid tulevikus aitama võimalike loodusõnnetuste tagajärgedega paremini toime tulla.

Oktoobritormi ajal registreeriti Kagu-Eestis viimase 50 aasta kõige kõvemad tuulepuhangud, mille tõttu langes teedele ja elektriliinidele suur hulk puid ning see tõi kaasa massiliselt elektrikatkestusi. Samaaegselt oli vooluta ligi 65 000 klienti. 16 tunniga taastati elektrivarustus 75% klientidele ja 72 tunni järel oli elektrivarustuseta veel ligikaudu 2000 klienti.

Majanduskomisjoni esimees Sven Sester sõnas, et oktoobritormi sarnasteks loodusõnnetusteks ei saa kunagi täielikult valmis olla, kuid kindlasti saab katastroofi ja selle tagajärgedega tegelemist tõhusamalt korraldada.
„Nii näiteks oli kriisipiirkondades häiritud operatiivsuhtlus ja prioriteetsete objektide määramisel oli viivitusi. Siin aitaks senisest veelgi parem koostöö omavalitsustega ja vähendada tuleks ristsõltuvust sidefirmadest. Hädavajalik on valmis saada ka plaan elutähtsate teenuste katkestuste puhuks,“ rääkis ta.

Sesteri sõnul tuleb väga tõsiselt suhtuda ka ettepanekusse kehtestada toimepidevuse nõuded ja vastavad kompensatsioonimehhanismid kõigile elutähtsa teenuse osutajatele ning ettepanekusse täpsustada kohalike omavalitsuste lõikes kriitilise tähtsusega tarbimiskohad ja nende varuelektritoite seadmete vajadus. „Tähtis on meeles pidada sedagi, et tsiviilkriisideks valmistumine parandab valmisolekut ka võimalikeks julgeolekukriisideks,“ lisas Sester.

Majanduskomisjoni liige Jüri Jaanson tõi esile autonoomse elektritoite vajaduse tanklates ja mobiilside tugijaamades. „Lisaks tuleks soosida mobiilsete tanklate arendamist, sest see alternatiiv lubaks eelkõige automaattanklaid opereerivaid tanklakette täita väiksemate kulutustega oma avariitankla kohustust. Toimepidevuse suutlikkust saab riik motiveerida näiteks nii, et vähendab autonoomse elektritoitega varustatud tanklatele kütusemahutite suuruse nõuet,“ märkis Jaanson.

Majanduskomisjoni istungil osalesid Siseministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Päästeameti, Elering ASi ning Elektrilevi OÜ esindajad.
Oktoobritorm põhjustas Kagu-Eestis ohtralt kahju.