Maa Elu: Tori kasvanduses on veel 28 hobust

15.03.2017Meediakajastus

Maaeluminister Tarmo Tamme kutsel külastasid peaminister Jüri Ratas ja rahandusminister Sven Sester esmaspäeval Tori hobusekasvandust, kus kohtusid Tori valla juhtide ja hobumajandussektori esindajatega, et arutada Torisse kavandatava hobumajanduse keskuse tulevikuperspektiive.

Tamme sõnul olid kõik kohtumisel osalenud ühel meelel, et ajalooline Tori hobusekasvandus tuleb säilitada ja välja arendada. „Hobumajanduse keskuse rajamine Torisse annaks olulise arengutõuke nii hobumajandussektorile kui ka piirkonnale laiemalt. Seepärast jätkab riik koostöös valla ja hobusektoriga aktiivselt lahenduste otsimist, et leida võimalusi hobusekasvandusse investeerida,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm.

Maaeluministeerium on teinud valitsusele ettepaneku moodustada koostöös hobumajandussektori ja kohaliku omavalitsusega sihtasutus Tori Hobumajanduse Keskus, et kujundada riigile kuuluvast hobusekasvandusest rahvusvaheliselt tunnustatud hobumajanduse keskus.

Toris asuva ajaloolise hobumajanduse kompleksi juurde kuulub üle 900 hektari põllu-ja metsamaad ning 28 hobust.

2016. aasta lõpus lõpetatud rendilepingute järgselt on Tori hobusekasvandust majandanud Eesti Põllumajandusmuuseum.

Kohtumisel osalesid Tori vallavanem Kaie Toobal ja vallavolikogu esimees Kalev Kiisk, hobusektori katusorganisatsioonina toimiva Eesti Hobumajanduse Liidu juhatuse liige Marti Hääl, Eesti Põllumajandusmuuseumi direktor Merli Sild, maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti ning põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban.