Majandus.postimees.ee: Suur Eesti elektrisõda: Siim Kallas ei usalda Eesti Energiat (Andrus Karnau)

17.02.2022Meediakajastus

Eesti Energia kirjutas Euroopa Komisjonile kirja, kus palus selgitust, kas valitsuse soov muuta Elektrilevi nõukogu liikmete määramise korda on põhjendatud.

«Eesti Energia võttis kirja tagasi Euroopa Komisjonist. Haruldane olukord, loobus oma päringutest. Miks ta seda tegi? Sellepärast, et üldkoosolek rahandusministri näol ütles talle: võta kiri tagasi, me ei soovi valitsuse poolt, et see kiri oleks Euroopa Komisjonile saadetud,» rääkis riigikogu liige Sven Sester (Isamaa) parlamendi kõnetoolist.

Miks rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond) sellise käigu tegi, Postimehel eile küsida ei õnnestunud. Formaalselt oli kiri selgitustaotlus, kas elektriturudirektiivi täitmiseks on vaja muuta Elektrilevi nõukogu koosseisu. Sisuliselt oli see aga protest valitsuse soovi vastu seda teha.

Eesti Energia vaikib

Kiri Euroopa Komisjonile on üks detail teravas heitluses, mis käib selle üle, kas lahutada Eesti Energia tütarfirma Elektrilevi emaettevõttest. Tükeldamise ettekäändeks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis eeldab, et energiatootjal ei ole kontrolli võrgufirma üle.

Eesti Energia väitel on Elektrilevi lahutatud tulemüüriga. Valitsus ja konkurentsiamet aga kaaluvad ettevõtete lahutamist. Esimese sammuna soovib valitsus, et Elektrilevi nõukogust lahkuksid Eesti Energia juhatuse liikmed.

Eile oli vastav seadusemuudatus riigikogus arutlusel, valitsusliidu häältega läbis elektrituruseaduse muutmise seadus teise lugemise. Praegu on Elektrilevi kolmeliikmelises nõukogus Eesti Energia juhatuse liikmed Hando Sutter ja Andres Vainola. Seaduse jõustumise järel peab ettevõte nimetama sinna uued liikmed, kes poleks Eesti Energiaga seotud.

Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts ütles, et ettevõte ei soovi Euroopa Komisjonile saadetud taotlust kommenteerida. Luts märkis, et kui seadusemuudatus jõustub, määrab Eesti Energia tütarfirmale Elektrilevi uued nõukogu liikmed.

Ma ei usalda Eesti Energiat

Siim Kallas
endine peaminister, riigikogu liige

Miks ma olen eraldamise poolt? Sest ma ei usalda Eesti Energiat. Kunagi oli arusaam, et Eesti Energia hakkab põlevkivist elektrit tootma ja ei muud. Aga Eesti Energia hakkas laiendama ennast kogu Eesti majandusse. Miks ta hakkas tegelema tuuleparkidega, takistades kõikide võimalike vahenditega eraettevõtlust selles valdkonnas, kui oli olemas arvestatav erakapitali huvi tuuleparkidesse investeerida? Miks hakkas Eesti Energia rajama põlevkiviõli tootmise tehast, kui sellega juba tegeles erasektor?

Sester rääkis eile riigikogu istungil, et majanduskomisjoni liikmed ootasid, et Euroopa Komisjon selgitaks, kas elektrituru direktiiv nõuab nii rangeid muutusi. Sester ütles, et valitsus surus oma tahte peale. «Siim Kallas ütles komisjoni istungil ausalt, et kuna valitsusest on selline suunis tulnud, siis ma toetan loomulikult valitsust, ma olen koalitsioonipoliitik,» rääkis Sester.

Nimetamiskomitee teeb riigifirmade nõukogude liikmete määramise ettepanekud ministreile. Nii määrab Eesti Energia nõukogu rahandusminister. Eesti Energia tütarfirma nõukogu liikmed määrab aga Eesti Energia juhatus.

Sester ütles, et riigikogu õigus- ja analüüsiosakond leidis, et direktiivi nõuete täitmiseks ei pea muutma Elektrilevi nõukogu liikmete määramise korda.

Isamaa ja EKRE saadikud tegid ettepaneku see punkt seaduseelnõust välja võtta, kuid koalitsiooni häältega jäi see punkt eelnõusse.

Riigikogu liige Peeter Ernits (EKRE) ütles riigikogu istungil, et peaminister Kaja Kallas tegutseb Eesti Energiaga konkureerivate ettevõtjate huvides.

Nii peaminister Kaja Kallas kui ka majandusminister Taavi Aas on öelnud, et Elektrilevi tuleks Eesti Energiast lahutada. Kahe firma eraldamise ettevalmistamine on aga veninud. Algselt pidi vastav analüüs valmima juba sel talvel, kuid riigihankega ei leitud selle tegijat. Nüüd valmistavad rahandus- ja majandusministeerium ette uut hanget, et analüüs valmiks sügiseks.

Ühine rahavoog

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter on öelnud, et Elektrilevi turuväärtus on 1,2–2,4 miljardit eurot. Kui valitsus tahab Elektrilevi lahutada, tuleks see summa Eesti Energiale hüvitada.

«Tegin ettepaneku analüüsida Elektrilevi omandilist eristamist ja sellega Eleringi võrkude ühendamist ning tekkiva ettevõtte börsile viimise võimalusi,» ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus eile Postimehele. «Selline lahendus annaks elektrivõrkude arendamisel nii rahalist kui ka ajalist efekti ja looks tingimusi uuteks liitumisteks. Elektrilevi eraldamine Eesti Energiast on võimalik ainult turutingimustel.»

Elektrilevis töötab praegu umbes 30 inimest. Elektrilevi ülejäänud 670 töötajat on 2020. aasta lõpust ametis uues firmas Enefit Connect. Elektrilevisse jäid piltlikult öeldes traadid ja alajaamad ehk elektrivõrgu vara. Kõik ülejäänud võrguteenuse osutamiseks vajalikud inimesed töötavad aga uues firmas, kellelt Elektrilevi töid tellib.

Elektrilevi lahutamise Eesti Energiast teeb keeruliseks see, et kontsernil on ühine rahavoog võetud laenuna kõikide varade vastu. Kõige stabiilsem tagatis laenudele on aga elektrivõrk. Kui see energiakontsernist välja viia, võib laenuraha kallineda või tuleb osa laene varem tagasi maksta. Elektrilevi vara aitab rahastada ka osaliselt börsile viidud Enefit Greeni investeeringuid.