Majanduskasvule kaasa aitamine peab olema üks meie suuremaid eesmärke

26.01.2017Arvamus
Majanduskasvule kaasa aitamine peab olema üks meie suuremaid eesmärke

Riigid saavad Euroopas majanduskasvule kaas aidata mitut moodi: suunates tähelepanu maksupoliitikale, struktuurireformidele, bürokraatia vähendamisele, aga ka eelarvepoliitikale.

Euroopa Liidu Nõukogu soovitused keskenduvad peaasjalikult poliitikatele ja reformidele, mis toetaksid majanduskasvu. Alates ärikeskkonna parandamisest, investeeringute soodustamisest, tähelepanu pööramisest töökohtade loomisele ja konkurentsivõime tõstmisele.

Eelarvepoliitikas peavad euroala riigid juhinduma Stabiilsuse ja kasvu pakti (SGP) reeglitest, mis tähendab, et mõned riigid peavad eelarve eesmärkide täitmise nimel pingutama ning need, kel keskpikk eelarve eesmärk täidetud, võiksid teha majanduskasvu soodustavaid investeeringuid.

Eesti on vähendamas tööjõuga seotud makse, süvendatult tegeleme null-bürokraatia projektiga, töötame põhimõtte järgi, et maksude mittemaksmine ei tohiks tekitada konkurentsieelist ehk siis makse peab lihtne olema maksta ning makse vältida peab olema raske. Lisaks ärikeskkonna parandamisele suuname tähelepanu ka Nõukogu soovitusele eelarvepoliitika osas. Lähiaastatel soovime suurendada investeeringute tegemist, mis soodustaksid majanduskasvu. Ettepanekud ja läbirääkimised täiendavate investeeringute osas seisavad ees riigieelarve strateegia aruteludel lähikuudel.