Mõtteid häältelugemise osas

Head sõbrad. Tänud toetava tagasiside eest! Kuna mitmed on tundnud huvi erinevate protseduuride ja vaidlustamiste osas, siis jagan siinkohal ka oma mõtteid:

Esiteks, demokraatia. Minult küsiti, et kas ma olin valmis Riigikogusse minema, kui saan mandaadi. Enne valimisi ütlesid kõik 2. valimisringkonna IRLi kandidaadid kandideerimisvaldusi täites, et mandaadi saamisel nad ka Riigikogusse lähevad. Ka mina oleks mandaadi saamisel läinud. Valija otsustab ja tema tahe peab alati võitma. Olen läbi paljude valimiskampaaniate alati öelnud, et tulge valima. Iga hääl loeb! Tänased häälte ülelugemise tulemused näitavad seda selgelt.

Teiseks, meeskond. Minult küsiti, et mis ma arvan tekkinud olukorrast. Ütlen siinkohal kindla veendumusega, et Viktoria on Eesti poliitika jaoks uus ja ehe inimene. Tema värskus ja soov kaasa lüüa IRLi programmi elluviimisel on läbi valimiskampaania ilusti välja tulnud. Ma usun, et IRL on saanud enda ridadesse uue parlamendipoliitiku, kes on südamega asja juures.

Kolmandaks, häältelugemise komisjon. Minult küsiti, et mis ma arvan komisjoni tegevusest. No mis mul arvata. Muidugi on imelik, kui iga kord ülelugemisel häälte arv muutub. Kõige hullem on see, kui meie erinevate valimiste usaldusväärsus seatakse kahtluse alla läbi häälte lugemise protseduuride. Sellest ei võida mitte keegi. Arvan, et see on mõtlemisaineks tulevikuks nii häältelugemistoimkonna liikmetele kui ka reeglistike koostajatele, et võimalikult vältida lihtvigu, aga ka subjektiivsust luubiga uurimisel. Tundub, et tahes tahtmata parimaks lahenduseks on elektrooniline hääletamine.

Neljandaks, protestimine. Minult küsiti, et kas hakkan ka omalt poolt protestima. Ei hakka! Leian, et valimiskomisjon oma töö teinud ja las ta olla.  See pidev protestimine võib vähendada veelgi hääletamise usaldusväärsust ja seda pole vaja. Eks alati jääb küsimuseks, et kas päises olev sedel oli parandatud või ülekirjutatud.

Viiendaks, emotsioon ja edasine tegevus. Minult küsiti, et mida ma nüüd teen ja milline on minu meeleolu. Nii nagu eile ja täna, nii ka homme olen IRL läbirääkimismeeskonna liikmena võimaliku tulevase koalitsioonilepingu läbivaidlemisel. Soovime Eestile 4 lähiaasta edasivaates parimat käekäiku ning täna käib eri parteide ideede ühtlustamine. Kas see õnnestub, näitavad lähinädalad. Kuna läbirääkimised on igapäevaselt kuni 10 tundi, siis praegu pole aega muud meeleolu kujundada.

Kokkuvõtteks, töötame edasi! Kuna tulemus oli niivõrd väikese häältevahega ning terve viimase nädala oli resultaat teistpidine, siis sain ligi 100 inimeselt tagasiside, et nemad olid mulle just selle ühe hääle andnud. Tahan nii teid, kes te mulle tagasiside andsite, kui kõiki teisi, kes mulle oma hääle andsid, tänada. Tegin oma poliitilise karjääri parima tulemuse. Aitäh!

Mulle meeldib poliitilistes diskusioonides osaleda ning oma nõu ja jõu sinna panustada. Teen seda ka tulevikus. Olen ju veel noor mees! 🙂