Müügimaksust ja maksupoliitikast

10.01.2012Arvamus
Müügimaksust ja maksupoliitikast

Maksude kehtestamine ja tühistamine on parlamendi suveräänne ja võõrandamatu õigus. Seadusandja otsustada on ka see, millistest allikatest peavad laekuma omavalitsusüksuste rahalised vahendid. Omavalitsusüksustele piisavaid rahalisi vahendeid tagava rahastamissüsteemi loomisel on seadusandjal riigi majandus- ja maksupoliitika kujundajana suur otsustamisvabadus.

Müügimaksu kaotamise seaduse väljatöötamise ja vastuvõtmise Eesti Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu poolt tingis vajadus tagada terves Eestis ettevõtluskeskkonna lihtsus ja selgus ning lõpetada õigusselgusetus, kus suur osa tarbijatest ning ettevõtjatest ei omanud selget ülevaadet, mille eest ning kuidas Eesti suurim kohalik omavalitsus neilt müügimaksu nõuab. Palju arusaamatusi oli samuti paadimaksu rakendamisel, mis muutus maksu kehtestamisel koheselt naeruväärseks ja mittetöötavaks.

Antud küsimuste seadusega reguleerimise vajadus tulenes tõsiasjast, et õigusselguse ning üldise, selge ning lihtsa ettevõtluskeskkonna tagamine on riigi ülesanne. Olukorras, kus omavalitsuse tegevus halvendab kogu riigi ettevõtluskeskkonda ning tarbijate olukorda, peab riik sekkuma.

Lisaks oli kohalike maksude seaduse muutmise seaduse eesmärk ka sellise olukorra välistamine, kus ühes kohalikus omavalitsuses kehtestatav koormis toob kaasa hinnatõusu või antud koormise tasumise ka teistes Eesti omavalitsustes. Selle eesmärgi saavutamiseks tühistati kohalike maksude seaduses kohaliku omavalitsuse poolt kehtestavate maksude loetelust müügimaks ning paadimaks. Müügimaksu kaotamise seadus ei omanud mõju enamusele Eesti omavalitsustele tulubaasi reaalse vähenemise osas.

Riik on oma kulusid mitmetel aastatel märkimisväärselt kärpinud, osalt kulutuste tegemist edasi lükanud ja eelarve finantseerimiseks on otseste maksude tõstmisele eelistatud tõsta kaudseid makse, tarbimismakse ja keskkonnamakse. Valitseva koalitsiooni nägemus on olnud, et inimene teab ise paremini, mida ta oma rahaga peale tahab hakata. See tähendab seda, et – tulumaks on langenud, tulumaksuvaba osa meie tuludes on suurenenud ning tarbimismaksud ja aktsiisimaksud on tõusnud. Ja siin ongi poliitilised otsustuskohad. Kas tahate, et riik võtaks teilt tulumaksuna suure osa rahast ära ning otsustaks ise, kuidas seda ümber jagada või olete teie oma raha peremehed.

Lugedes Arvo Sarapuu artiklit jäi mulle lisaks muule demagoogiale silma ka üks huvitav lause. Tsiteerin: eeskätt oli pealinnas kehtestatud müügimaks vastukaaluks ja katteallikaks Toompea valitsuse tehtud ränkadele otsustele ja kärbetele (omavalitsustele tulumaksuosa vähendamine, käibemaksu ja aktsiisi hinnatõus). Ausalt öeldes on see nii väiklane ja imelik, et sellest on raske aru saada. Ehk siis kuidas saab müügimaksu kehtestamine olla vastukaaluks käibemaksu või aktsiisi tõstmisele. Ehk kui riik suurendas kodaniku koormist, siis suurendab Tallinn vastukaaluks ka, lisades täiendava maksu. Absurdne ja väiklane. Aga las see jääb juba kirjatüki autori südametunnistusele.