Pärnu.postimees.ee: Sester küsib Simsonilt Rail Balticu peatamise tõenäosuse kohta (BNS)

24.01.2017Meediakajastus

Rahandusminister Sven Sester soovib enne Balti riikide Rail Balticu kokkuleppe eelnõu heakskiitmist majandusministrilt infot asjaolude kohta, mille korral saaks kiirraudteee rajamise peatada.

“Rahandusministeerium palub valitsuse korralduse “Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi vahelise kokkuleppe Rail Baltic/Rail Baltica raudteeühenduse arendamiseks eelnõu heakskiitmine” eelnõuga seonduvalt teie selgitust asjaolude kohta, mille korral selle raudteeühenduse rajamist on võimalik peatada,” kirjutab Sester majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile.

“Sealhulgas palun täpsustada, kas raudteeühenduse ebapiisav tasuvus oleks kokkuleppe kontekstis aktsepteeritav põhjendus Rail Balticu rajamisega mittejätkamiseks,” märgib Sester.

Ülemöödunud reedel saatis Simson ministritele ja riigikontrolörile kooskõlastada valitsuse korralduse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eesti, Läti ja Leedu vahelise kokkuleppe Rail Balticu raudteeühenduse arendamise lepe.

Riikidevaheline kokkulepe on Simsoni sõnutsi kavas allkirjastada 31. jaanuaril Balti riikide peaministrite kohtumisel. “Sellest tulenevalt palun kooskõlastused saata erandkorras lühikese tähtajaga, juba 18. jaanuari õhtuks, et välisministeeriumil oleks võimalik dokumendid esitada valitsuse 26. jaanuari istungil,” kirjutas Simson.

Rail Balticu riikidevaheline kokkulepe fikseerib õigusliku jõuga dokumendina riikide kohustused, seda on tarvis raudteeühenduse loomiseks Balti riikide kaudu Kesk-Euroopasse. Kokkulepe defineerib nii Rail Balticu üldised tehnilised parameetrid kui marsruudi ja fikseerib kiirraudtee valmimistähtaja.

Kokku lepitakse Rail Balticu ehitamise eeltingimused, nende täitja ja ühisettevõtte RB Rail AS roll eeltingimuste täitmisel ja kiirraudtee rajamisel kuni selle täieliku kasutusvalmiduseni. Kokkulepe reguleerib ehitatava taristu ja selle aluse maa omandiküsimusi ja ehituse rahastamist, tagab taristule juurdepääsu ja annab üldised suunised, et määrata Rail Balticu haldamiseks raudteetaristu-ettevõtja.