Pensionireform Riigikogu saalis – vaheaegade võtmine või sisuline arutelu

19.01.2020Arvamus
Pensionireform Riigikogu saalis – vaheaegade võtmine või sisuline arutelu

Tänaseks on selge, et teise pensionisamba vabatahtlikuks muutmine tuleb siduda valitsuse usaldushääletusega. See on tänases olukorras ainuke viis, kuidas tagada et Riigikogus toimuks pensionireformi üle sisuline debatt.

Detsembris kuulutasid opositsioonipoliitikud kaamerate ees tulede säras, et nad on teinud kõvasti tööd ja  plaanitavale pensionireformile on ligi 900 muudatusettepanekut seaduse parandamiseks. Kui Riigikogu liikmed hakkasid neid muudatusettepanekuid lähemalt vaatama selgus, et seal ei olnud muud kui sadade kaupa muudatusi, kus muudeti lihtsalt seaduse jõustumiskuupäevi. 1. jaanuar, 2. jaanuar, 3. jaanuar jne. Piinlikkuse ja paberiraiskamise õigustamiseks on viimaste nädalate jooksul üritatud süüdistada koalitsioonierakondi selles, et me ei soovi eelnõusse teha muudatusi.

Aga kuidas on võimalik arutleda muudatuste üle inimestega, kes ei soovi sisulist arutelu? Mul on veel meeles 2015. aasta, mil Taavi Rõivase valitsuses seoti seadusemuudatused valitsuse usaldushääletusega. Enam kui 100 muudatusettepaneku läbihääletamine läbi vaheaegade võtmise ning istungite tuim venitamine opositsioonierakondade poolt ei oleks võimaldanud Riigikogus korraliku debatti. Olukorra võttis hästi kokku Taavi Rõivase säuts Twitteris pärast usaldushääletust: „40h vaheaegade asemel oli nüüd 11h küsimusi-vastuseid. Reaalne debatt.“

Koalitsioon on olnud avatud sisulisteks aruteludeks

Tänase opositsiooni etteheited on seda arusaamatumad, et tegelikult on koalitsioon olnud valmis küsimusi sisuliselt arutama. Eelmisel nädalal tehti põhimõtteline otsus, et algselt ette nähtud 10 000 eurone piirmäär II pensionisamba väljamaksetel vaadatakse ümber. Piirmäärast otsustati loobuda, sest leiti, et kõigile II sambaga liitunutele tuleb tagada võrdsed võimalused. Samuti on otsustatud 2,5 korda suurendada pensionifondide laenuvõimekust võrreldes varasemaga. Viimane oluline otsus oli see, et II pensionisamba väljamakseid ei loeta maksustatava aastatulu hulka.

Riigikogu töö takistamine ja istungite venitamine on opositsiooni õigus. Samas on mul siiralt kahju, et nii olulises küsimuses, nagu inimeste vabadus enda kogutud raha üle ise otsustada, ei olnud opositsioon valmis kompromissi otsimiseks. Tekkinud ongi olukord, kus koalitsioonierakonnad soovivad seadust arutada ja vastu võtta, aga teised on sellele täielikult vastu. Pensionireformi sidumine usaldushääletusega tähendab, et Riigikogu saalis toimub sisuline arutelu. Seda seetõttu et valitsust esindav minister saab vastata Riigikogu liikmetele küsimustele ja ettepanekutele. Tekibki olukord, kus koalitsiooni vastumeede opositsiooni katsetele Riigikogu tööd takistada, tagab reaalse debati meie pensionisüsteemi tuleviku üle.