Perede tugilaen – tugilaen Eesti inimestele ja peredele koroonakriisi üleelamiseks

21.04.2020Arvamus
Perede tugilaen – tugilaen Eesti inimestele ja peredele koroonakriisi üleelamiseks

Kas pakkuda lühiajalise meetmena Eesti inimestele ja peredele riigipoolset soodsat laenu kriisi üleelamiseks?

Kui käesolev majanduskriis kestab pikemalt, tekivad paljudel inimestel majandusraskused, sest nende sissetulekud langevad ja kogutud säästud lõppevad. Konservatiivse ellusuhtumise üks põhimõtteid on, et rasketel hetkedel tuleb hoida seda, mis on kõige olulisem. See on Eesti pere. Perede tugilaen on mõeldud inimestele, kel oli olemas kriisieelne sissetulek ning kes on meie ühiskonda maksude ja laste näol panustanud ning niimoodi aastate jooksul riigipoolset abi palumata meie kõigi heaolu suurendanud. Tugev pere ja elujõuline keskklass on tugeva riigi vundament. Tugevdame siis ühe täiendava meetmega seda vundamenti, et kaotused oleksid minimaalsed ja kriisist väljumine oleks võimalikult valutu.

PEREDE TUGILAEN

  • Perede tugilaenu eesmärk on pakkuda kriisi tõttu järsult vähenenud sissetulekuga peredele ajutist tuge enda kohustuste täitmiseks ja jooksvate kulude katmiseks.
  • Perede tugilaen on mõeldud inimestele, kes on kriisieelsel ajal tööl käinud, ühiskonda maksude näol panustanud ning kelle ajutine sissetuleku langus tuleneb kriisist.
  • Laenu antakse kuni taotleja viimase kahe aasta 2 keskmise kuupalga ulatuses. Seda arvestatakse tasutud sotsiaalmaksu alusel. Laenu ülempiir on 3 Eesti keskmist palka ehk ca 4500 eurot
  • Tugilaenu saamiseks peab taotleja või tema pereliikme sissetulek olema oluliselt vähenenud (analoogselt ettevõtetele pakutava töötukassa palgameetmega – 30%)
  • Laen on intressivaba esimesed 12 kuud. Laenu tagasimaksed algavad 12 kuud pärast laenu saamist ja laen tuleb üldjuhul tagastada 3 aasta jooksul peale intressivaba perioodi lõppu.
  • Lastega seotud erisused. Laenu ülempiiri tõstetakse ja laenu tagasimakse perioodi pikendatakse kui peres on alaealisi lapsi.

Laenu taotlemine ja tagasimakse

  • Tugilaenu taotlemine toimub elektrooniliselt. Laenu saab taotleda nii ühe kui mitme osana kuni laenusumma ülempiirini.
  • Tugilaenu haldamise eest vastutav asutus või asutused tuleb valida lähtudes kompetentsist ja sellest, kes on võimeline süsteemi kiiresti ning efektiivselt administreerima. Võimalikud rakendusasutuse kandidaadid on Sotsiaalkindlustusamet, Riigi Tugiteenuste Keskus, Kredex ning Maksu- ja Tolliamet.

KKK

Miks see vajalik on?

Kriis tuli inimestele ootamatult. Paljud polnud nii sügavaks kriisiks valmis ega piisavalt säästnud. Riigi sotsiaaltoetused tagavad inimestele kriisiajal vaid minimaalse sissetuleku ja ei arvesta kohustuste katmise vajadustega juhul, kui inimene on oma sissetuleku ajutiselt kaotanud. See tähendab, et inimestel hakkavad tekkima võlgnevused. Tugilaen annab inimestele täiendava võimaluse kriisi üleelamiseks tehes vajalikke kulutusi nii, et inimesed ei pea pantima oma vara või loobuma oma kodust. Samuti elavdab see majandust, kasvatades inimeste tarbimisvõimet. Sellega seoses kasvab ka sisetarbimine, mis elavdab majandust.

Miks eelistada toetuste maksmisele laenu andmist?

Eestis on erinevad toetusskeemid olemas. Need on: ajutine palgatoetus (maksab kolme kuu jooksul 250 miljonit eurot) ja toimetulekutoetus. Samuti saavad inimesed abi läbi töötuskindlustuse. Liiga palju mahukaid rahalisi toetusi pole riigile jõukohane. Perede tugilaenu võtavad need, kes seda vajavad ja kellel on võime seda ka tagasi maksta, seega pole see riigile põhiosas kulu.

Mis on selle eelis toetuste ja kodanikupalgaga võrreldes?

See ei ole raha külvamine lennukilt vaid laen kriisiaja üleelamiseks. Laenu võtavad need, kellel on seda vaja. See on riigile palju odavam kui laustoetus, sest laen makstakse riigikassasse tagasi.

Miks on laen seotud varasema sissetulekuga?

Sidumine varasema sissetulekuga tagab, et võetud laen on kooskõlas inimese finantsvõimekusega. Valdav osa laenu taotlejatest on isikud, kellel on varasemalt olnud sissetulek, mis võimaldab laenu tagasi maksta. Inimestele, kel varasem sissetulek puudub, on olemas muud tugiskeemid.

Kuidas välistada tugilaenu andmist isikule, kes on ennast juba lõhki laenanud?

Isik peab esitama laenu taotledes ka oma muud kohustused ning neid tuleb kontrollida kasutades kõiki kättesaadavaid allikaid.

Kas see pole järjekordne näide kuidas riik sekkub eraettevõtlusesse?

Tänases olukorras on tegemist turutõrkega – sissetuleku ajutiselt kaotanud inimestele pangad enamasti laenu ei anna.

Miks ei pakuta tugilaenu pankade vahendusel?

Oleme valmis kaaluma laenuandjana ka pankasid – kui nad on valmis seda teenust operatiivselt ja madalate kuludega pakkuma.

Kas riik kontrollib, kuidas laenuraha kasutatakse?

Ei. Inimesi tuleb usaldada, see on nende endi otsustada, kuidas nad raha kasutavad.

Ega see ei lähe vastuollu vastutustundliku laenamise põhimõttega, et isikule, kellel pole sissetulekut, laenu ei anta?

Kriisiaeg on erakorraline aeg. Selle laenu tagasimakse tingimused ja suurus, võrreldes sissetulekuga, on piisavalt soodsad, et inimese finantsseisu ka tulevikus mitte oluliselt halvendada. Samuti on oluline, et tugilaenu saavad inimesed, kellel on kriisile eelnenud perioodil olnud töö ja sissetulek.