Põhjarannik: Töötajate lisatasusid kärpida sooviv Eesti Energia on üks tublimaid riigile dividendide maksjaid

20.04.2017Meediakajastus

IDA-VIRU. Valitsuse kinnitatud plaani kohaselt peaks Eesti Energia maksma sel aastal riigieelarvesse dividende 47 miljonit eurot, mis on üle kolmandiku kõigi riigile kuuluvate äriühingute makstavatest dividendidest, mille üldsummaks on planeeritud 136 miljonit eurot. Eesti Energiast rohkem oodatakse dividende vaid Tallinna Sadamalt, kes peab tasuma 48 miljonit eurot.

Eesti Energia loob suurema osa oma põhilistest toodetest, milleks on elektrienergia ja põlevkiviõli, Ida-Virumaal. Praegu on puhkenud ettevõtte ja ametiühingu vahel töötüli, mille on vallandanud juhtkonna soovimatus säilitada järgmise perioodi kollektiivlepingus praegu kehtivaid mitmesuguseid lisatasusid, mida soovitakse hüvitada palgatõusuga. Ametiühing nõuab palgatõusule lisaks ka lisatasude, lisapuhkepäevade ja muude seniste kollektiivlepingutes kokkulepitud hüvede säilitamist.

Rahandusminister Sven Sester märkis, et riik lähtub dividendide määramisel iga konkreetse ettevõtte majandustulemustest, eelkõige puhaskasumist, likviidsusest ja investeeringutest.