Postimees.ee: Juriidiliselt surnult sündinud EKRE piirilepingu ettepanek kukkus läbi ka poliitilisel

02.05.2022Meediakajastus
EKRE ettepanek võtta vabariigi valitsusel tagasi allkiri 2014. aasta veebruaris sõlmitud Eesti-Vene piirilepingult riigikogu toetust ei saanud.

Ettepaneku poolt hääletas 28 saadikut (kõik EKRE ja Isamaa omad), 53 rahvasaadikut hääletasid selle vastu.

Ametlikult kohal olnud rahvasaadikutest jätsid hääletamata seitse riigikogu liiget – Kaido Höövelson (KE), Mihhail Korb (KE), Kalvi Kõva (SDE), Helmen Kütt (SDE), Lauri Läänemets (SDE), Sven Sester (Isamaa), Vilja Toomast (RE).

Välisministeerium: ilma ratifitseerimisotsuseta allkirja tagasi ei saa võttaEelnõule andis oma arvamuse ka välisministeerium. Juriidilise osakonna peadirektor Kerli Veski rõhutas oma kirjas, et kuna piirilepingut ei ole riigikogule ratifitseerimiseks esitatud, siis allkirja tagasi ei saa võtta. Ainus, mida Eesti saab teha, on see anda riigikogule ratifitseerimiseks või ratifitseerimata jätmiseks. Seejärel otsustakski parlament, kas Eesti saab lepingu osalisriigiks või mitte.

«Välislepingult allkirja tagasivõtmist ega selle tagasikutsumist rahvusvaheliste lepingute õiguse Viini konventsioon ega ka välissuhtlemisseadus (VäSS), mis välislepingute menetlust reguleerivad, ei tunne,» märkis Veski.

Kui leping on riigikogule menetlemiseks ja ratifitseerimiseks esitatud, siis on parlamendil õigus ja kohustus selle üle otsustada. «Valitsus ei ole Eesti ja Venemaa vahelist riigipiirilepingut Riigikogu praegusele koosseisule menetlemiseks esitanud, kuna Venemaa ei ole siiani näidanud üles valmisolekul seda omalt poolt teha. Varasemalt on sama eelnõu olnud Riigikogu kahe koosseisu (XII, XIII) menetluses, kuid kukkunud menetlusest välja koosseisu lõppemisega,» lausus Veski.

Veski rõhutas, et riik on kohustatud hoiduma lepingu mõtte ja eesmärgiga vastuolus olevatest toimingutest, kui ta on sellele alla kirjutanud, kuni ta väljendab selgelt kavatsust mitte saada lepingu osalisriigiks. Ratifitseeritava lepingu puhul tähendab see eelkõige seda, et riigikogu peaks vastu võtma otsuse lepingut mitte ratifitseerida. Seejärel saadetakse teisele lepingupoolele teavitus, et Eesti ei kavatse lepingu osalisriigiks saada. «Algselt antud allkiri jääb seejuures sellele välislepingule igavesti alles,» lõpetas Veski.