Rahanduskomisjon karmistab seadust seoses maksupettustega

13.10.2013Pressiteade

Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma tänasel istungil valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE). Sellega täpsustatakse Euroopa Liidu välisest riigist reisija toodud aktsiisikauba aktsiisivabastuse reegleid, et vähendada piiriületuste järjekordi ja takistada ebaseaduslikku kauplemist liiduvälisest riigist toodud aktsiisikaubaga.

“Praktiline elu on toonud esile tõsised probleemid seoses maksupettustega aktsiisikaupade riiki toomisel, mille tõttu jääb riigieelarvesse laekumata märkimisväärne summa. Et olukorda otsustavalt parandada pidas rahanduskomisjon vajalikuks karmistada reegleid seoses aktsiisikauba riiki toomisega,” ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester. “Muudatuste tulemusel lühenevad piiriületuste järjekorrad ja juba järgmisel aastal laekub hinnanguliselt 8,4 miljonit eurot rohkem maksutulu,” lisas Sester.

Eelnõu kohaselt loetakse alkohol ja kütus, mille reisija toob liiduvälisest riigist Eestisse kalendrikuu jooksul pärast esmakordset saabumist ja tubakatoodete puhul kalendrikuu jooksul pärast teistkordset saabumist, aktsiisivaba piirnormi ületavaks. Seda ületavaks loetakse ka kütus, mis on reisija mootorsõiduki või veemootorsõiduki mittestandardses kütusepaagis. Teisest liikmesriigist saabunud reisijal tekib maksukohustus mootorsõiduki või veemootorsõiduki mittestandardses kütusepaagis toodud kütuselt Eestisse saabumise päeval.

Rahvusvahelise kauba- ja reisijaveo aktsiisireeglid ei muutu. Samuti ei muutu liiduvälisest riigist Eestisse õhusõiduki, rongi või laevaga saabuvatele reisijatele kohaldatavad reeglid. Lisaks muudetakse teises liikmesriigis asuvate õhusõidukite ja laevade aktsiisikaubaga varustamise korda vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele.

Rahanduskomisjon tegi Riigikogu täiskogule ettepaneku jõustada muudatused käesoleva aasta 1. detsembril.

Eelnõu teine lugemine on kavas täiskogu istungil 16. oktoobril.

Riigikogu pressiteenistus

14. oktoober 2013

Gunnar Paal, 631 6351

gunnar.paal@riigikogu.ee

päringud: press@riigikogu.ee