Rahanduskomisjon käsitles kohalike omavalitsuste rahaasjade korraldamist

09.05.2011Pressiteade

Riigikogu rahanduskomisjoni tänasel istungil käsitleti kohalike omavalitsuse üksuste finantstegevusega seotud küsimusi ja kohaliku omavalitsuste üksuste finantsjuhtimise küsimusi.

Kohalike omavalitsuste finantsolukorrast ja sellega seotud probleemidest andis ülevaate rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik, kes tegi põhjaliku statistilise ülevaate. Käesolevast aastast rakenduv uus finantsjuhtimise süsteem näeb ette efektiivsemad kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse põhimõtted, kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmed, finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kava koostamise põhimõtted ning raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse põhimõtted. Märgata on, et kohalikud omavalitsused kohanevad uue süsteemiga, mis aitab neil paremini lahendada üleskerkinud probleeme.

Rahanduskomisjoni istungil käsitleti, kuidas on rakendunud uue korra üldised põhimõtted ja miinimumnõuded finantsjuhtimise korraldamiseks, võttes arvesse valitsussektorile kehtivaid piiranguid. Arutluste käigus analüüsiti, kuidas on kasutatud vabadust valida sobiv eelarve koostamise detailsus ja määratud selle koostamise protseduurid.

Analüüsimisel lähtuti erinevatest aspektidest: mõju valitsussektori eelarve tasakaalule, mõju valitsussektori eelarvestamisele ja aruandlusele, mõju kohalike omavalitsuste üldisele haldussuutlikkusele, mõju finantsalastele otsustele, mõju omavalitsusjuhtide tegevusele ja mõju võlausaldajate käitumisele. Lisaks käsitleti kohaliku omavalitsuse üksuste suutlikkust rakendada kehtestatud finantsdistsipliini meetmeid.

Rahanduskomisjoni esimees Sven Sester rõhutas, et komisjonil on kavas hoida oma pideva tähelepanu all kohalike omavalitsuste tegevus oma rahaasjade korraldamisel, samuti nende tulubaasi kujunemise probleemid. „Kohalike omavalitsuste finantsvõimekus on võtmeküsimuseks kohaliku elu heatasemeliseks ja läbimõeldud korraldamiseks,“ märkis Sester.

 

Gunnar Paal
Riigikogu pressitalitus
Gunnar.Paal@riigikogu.ee