Rahanduskomisjoni esimehe prioriteedid

04.01.2013Arvamus
Rahanduskomisjoni esimehe prioriteedid

Rahanduskomisjoni esimehena pean 2012. aasta olulisemateks sammudeks orienteeritust tasakaalus eelarve tingimustele, tehes ühelt poolt kestlikule arengule ja majanduskasvule orienteeritud otsuseid ning teiselt poolt järjest suurenevat riigivahendite suunamist sotsiaal- ja toetustegevusse.

2012 aastasse jääb ka tugev töö Euroopa suunas. ESM, fiskaalleping. ESM-is osalemine on Eesti jaoks tagatis, et majanduslikesse raskustesse sattunud euroala riigid ei sea ohtu euroala kui terviku julgeolekut ning ei ohusta seeläbi ka Eesti finantsstabiilsust. Abi saab anda vaid rangetel majanduspoliitilistel tingimustel ja sel juhul kui lubadusi täidetakse!

 

2013. aastal keskendume eelkõige järgmistele prioriteetidele:

  1. 1. Inimeste sotsiaalse turvatunde suurendamine – rakenduvad vajaduspõhised lastetoetused, suurenevad pensionid ning avaliku sektori palgakulud.
  2. 2. Lävendi ületanud ning normkoormusel õppima asuvad üliõpilased saavad ülikoolis õppida tasuta. Samas käivituvad ka vajaduspõhised õppetoetused.
  3. 3. Töötame eelarve püsivasse ülejääki viimise nimel, et alustada reservide mahu kasvatamist
  4. 4. Eesti riigi võlakoormuse jätkuvalt madalal hoidmine
  5. 5. Töötukindlustusmakse vähendamine. Kõigi töötajate netopalka suurendab töötuskindlustusmakse vähendamine (töötajatel 0,8% ja tööandjatel 0,4%)
  6. 6. Maksukoormuse langetamine – 2013. aastal 0,6 protsendi võrra 32,6 protsendile, mis on viimase viie aasta madalaim tase