Rahandusministeerium: Eesti osaleb Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapanga aastakoosolekutel

06.10.2016Pressiteade

Rahandusminister Sven Sester ja Eesti Panga president Ardo Hansson osalevad Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) rahandus- ja finantskomitee ning Maailmapanga arengukomitee aastakoosolekutel, mis toimuvad 7.–9. oktoobril Washingtonis. Kohtumiste peateemadeks on maailmamajanduse olukord ning võimalused majanduskasvu edendamiseks globaalsel tasandil.

IMFi kohtumistel vaagitakse majanduspoliitilisi võimalusi tasakaalustatud kasvu tugevdamiseks ning kasvust tulenevate hüvede viimiseks kõikide inimesteni. Kuna majanduse käekäiku ohustavad jätkuvalt mitmed riskid, kaalutakse erinevaid variante IMFi laenuressursside tagamiseks ja uute laenuliinide loomist, et riigid saaksid just sellist laenu või muud tuge, mida nad kõige rohkem vajavad.

Maailmapanga arengukomitee aastakoosolekul on põhiteemaks Maailmapanga tulevik. Visiooni kohaselt on pank avatud kõigile klientidele, kuid eelistatakse vaesemaid riike. Panga sihiks on kiirem, paindlikum ja tõhusam tegutsemine ühiselt kokku lepitud eesmärkide saavutamiseks.

Eestit esindavad aastakoosolekutel rahandusminister Sven Sester ja rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross, Eesti Panga president Ardo Hansson ning asepresident Madis Müller. Koosolekutel osalevad ka keskpanga ja rahandusministeeriumi eksperdid.

Rahandusminister Sven Sester ja ministeeriumi asekantsler Märten Ross kohtuvad Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (European Bank for Reconstruction and Development; EBRD) presidendi Suma Chakrabartiga, kellega on kõne all panga tegevused Eestis. Toimub kohtumine Maailmapanga põhja-balti valijaskonna direktori Susan Ulbaekiga, kellega on jutuks maailmapanga arengud ning Eesti osalus selles protsessis.

Eesti Panga ja rahandusministeeriumi esindajad kohtuvad visiidil IMFi asedirektori Tao Zhangiga, IMFi Euroopa osakonna juhi Poul Thomseni ning mitme teise IMFi töötajaga, et arutada Eesti ja euroala majanduse sõlmküsimusi. Lisaks arutatakse regiooni arengu hindamist IMFi ekspertidega, kes on Eesti, Soome, Rootsi ja Venemaa majandusi hindavate meeskondade juhid.

IMFi ja Maailmapanga koosolekud on kord poolaastas toimuvad tippkohtumised, kus saavad kokku kõrgetasemelised delegatsioonid kõikidest maailma riikidest eesmärgiga arutada olulisi majandusküsimusi ja koordineerida üleilmset majanduspoliitikat.

Aastakoosolekute täpsema kava leiab IMFi veebilehelt http://www.imf.org/external/am/2016/

Lisateave:
Maria Murakas
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3027 | 5219572
maria.murakas@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee

Viljar Rääsk
Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0745, 527 5055
E-post: viljar.raask@eestipank.ee
Meediapäringud: press@eestipank.ee
www.eestipank.ee
https://twitter.com/EestiPank