Res Publica: Omanike probleem jäi lahenduseta

24.01.2006Pressiteade

Riigikogu ei toetanud täna omandireformi aluste seaduse muudatusi käsitledes muudatusettepanekut, mis oleks lahendanud Eesti
kodanikest pagulasi puudutava omandireformi aluste seaduse tõlgendamisvaidluse.

Res Publica soovis tühistada sätte, mille Riigikohus on õigusselguse põhimõttest lähtuvalt tunnistanud põhiseadusevastaseks.

Res Publica algatatud muudatusettepanekut toetas Isamaaliidu fraktsioon, Reformierakond, kes varem toetas probleemi lahendamist õigusliku järjepidevuse
põhimõttel, hääletas muudatusettepaneku vastu. Täna oli reaalselt olemas võimalus see probleem lahendada, kuid parlament jättis selle kasutamata.

Majanduskomisjoni liikme Sven Sesteri sõnul oli Reformierakond asja lahendamisel kaalukeel ning algatajad eeldasid, et kõik parlamendierakonnad käituvad
nõnda, nagu nad eelnevalt on väitnud. “Ja meil on sellest kahju, sest õigusjärgluse põhimõtet on varem sõnades kaitsnud ka Reformierakond,” rääkis Sester.

Lisainfo:

Sven Sester

Riigikogu liige

Res Publica

Tel: 6316562