Riigieelarve kokkuhoiukohtadest

19.05.2021Arvamus
Riigieelarve kokkuhoiukohtadest

Riigieelarve kokkuhoiukohtadest rääkides tuleb vaadata nii lühikest, keskpikka, kui ka pikka perspektiivi.

Lühikeses perspektiivis tuleb kindlasti olla erasektoriga solidaarne ning see tähendab nende kulutuste ära jätmist, mis on tingitud koroonakriisist. Siin on võimalik kokku hoida välislähetuste, konverentside, ruumirendi, elektritarbimise ning muude sarnaste kulude arvelt, mida on tehtud ja lähitulevikus ka reaalselt toimumas tavapärasest märkimisväärselt vähem. Neid muutusi on võimalik kiirelt ellu viia ning rahaline efekt koheselt saavutatav.

Keskpikas perspektiivis oleks oluline vaadata põhjalikult üle kõik riigieelarve read. Eelmine valitsus alustas riigieelarve revisjoni, mille eesmärk oli lõpetada ära dubleerivad tegevused ning leida selle arvelt lisavahendeid teiste tegevuste jaoks. Häbiväärne on see, et tänane valitsus on eelarverevisjonist loobunud ning selle asemel pigem teeseldakse kärpimist.

Siit jõuame pikema vaate juurde, milleks on riigireform. Avalikus sektoris on võimalik teha struktuurseid muudatusi, mis aitavad kulusid kokku hoida ning samas tekitada erinevate ametiasutuste vahel sünergiat. See eeldab ametiasutuste liitmist, teenuste koondamist ning suuremat rõhku digilahendustele. Riigireformi ellu viimiseks on vaja suure pildi mõistmist ja nägemust sellest, kuidas on võimalik muuta riigijuhtimist efektiivsemaks ilma, et kannataks teenuste kvaliteet. Paraku tundub, et ka riigireformi osas ei plaani valitsus astuda ühtegi sammu.

Kokkuvõtvalt. Selle asemel, et määrata valitsuse prioriteedid ja otsida pikaajalisi lahendusi on valitsus asunud oluliste riiklike sümbolite (nt kaitseväe orkester), ühiskonna kõige haavatavamate (lapsed) ja Eesti julgeoleku kallale (riigikaitse kulude kärpimine). Kärped nendes valdkondades tabavad valusalt ühiskonna õiglustunnet ning samas ei saavutata nende abil soovitud tulemust.  Poliitika on prioriteetide seadmise kunst ning kui prioriteedid puuduvad, tehakse kärpeid, mis tabavad valusalt konkreetseid valdkondi, kuid pikaajalisi eesmärke saavutada ei aita.