Riigihalduse minister selgitas infotunnis 750 riigitöötaja koondamise plaani

29.09.2015Pressiteade

Riigikogu pressiteade
30. september 2015

Riigihalduse minister Arto Aas selgitas täna Riigikogu infotunnis, et valitsus näeb ette koondada järgmisel aastal 56 000 keskvalitsuse töötajast ligi 1,5 protsenti ehk 750 inimest.

„Avalikul sektoril on üldiselt kombeks paisuda. Kui riigi tippjuhtkond otsustavalt ei sekku, siis selline loomulik kasv on avalikus sektoris sisse kodeeritud,“ ütles Aas.

Riigihalduse ministri sõnul Eesti elanikkond pigem väheneb, maksumaksjatele on koormus iga aastaga üha suurem ning need kaks trendi on omavahel vastuolus. „Keskvalitsus peab oma töötajaskonda ja riigipalgaliste arvu vähendama. Tark on seda teha praegu, kui Eesti majanduses on suhteliselt hea seis, kui tööpuudus ei ole suur ja nendel inimestel kindlasti leidub väga head rakendust ka erasektoris,“ ütles Aas.

Aas selgitas, et ministeeriumide haldusaladest saadud andmeid on analüüsitud, võetud aluseks viimasel viiel aastal tehtud reformid ja muutused, analüüsitud viimase viie aasta töötajaskonna kasvu ja sellest lähtuvalt on tehtud diferentseeritud ettepanek haldusalade kaupa. „Nendes valdkondades, kus on tehtud rohkem muudatusi ja struktuurseid reforme, näiteks maksu- ja tolliamet, on nüüd ettenähtav kärbe väiksem. Valdkondades, kus pigem on olnud üsna lopsakas kasv, on tulevateks perioodideks ette nähtud ka pisut suurem kärbe,“ ütles Aas.

Riigikogu liige Priit Toobal küsis, kas koondamine puudutab ka õpetajaid ja arste. Aasa sõnul lepiti valitsuskabinetis kokku koondamise suurusjärgud valdkonniti, kuid koondamise otsuseid teevad valdkonnajuhid. „Otsus, keda täpselt koondatakse, millal, kuidas, jääb kõikide valdkonnajuhtide teha. Siinkohal riigihalduse minister ja rahandusministeeriumi ametkond ei ole veel sel aastal ettekirjutisi teinud,“ ütles Aas.

Ta lisas, et sotsiaalministeeriumist tulnud info kohaselt ei koondata arste ega õdesid, vaid koondamine puudutab tugiteenuste töötajaid nagu garderoobihoidjad, IT-töötajad ja raamatupidajad.

Riigihalduse minister Arto Aas vastas veel Külliki Kübarsepa esitatud küsimusele ametnikkonna koondamise kohta.

Peaminister Taavi Rõivas vastas Mart Helme esitatud küsimusele valmisolekust taastada ajutine piirikontroll, Krista Aru küsimusele Eesti ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ja tegevussuundade raporti kohta ning Artur Talviku küsimusele seoses Katalooniaga.

Rahandusminister Sven Sester vastas Martin Helme esitatud küsimusele majandusliku kindlustunde vähenemise kohta ja Tarmo Tamme küsimusele kohalike teede rahastamise kohta.

Infotunni stenogramm: http://stenogrammid.riigikogu.ee/et/201509301300

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee