Riigikogu eelinformatsioon

17.10.2013Pressiteade

Eelinformatsioon 21. – 27. oktoobrini

Riigikogu VI istungjärgu 6. töönädal 21. – 24. oktoobrini

Esmaspäev, 21. oktoober

Kell 15 – Riigikogu liikmete arupärimisele sotsiaalministeeriumi rolli kohta narkosurmade vähendamisel vastab sotsiaalminister Taavi Rõivas.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13.30 Eesti seisukohad 24.- 25. oktoobril toimuval Euroopa Ülemkogu istungil, kutsutud peaminister Andrus Ansip; seisukoha andmine Euroopa Prokuratuuri paketi kohta;

keskkonnakomisjonis – veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE); looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE);

maaelukomisjonis – valitsuse seisukohad toidutarneahela õigusaktide eelnõude paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (509 SE), kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher; keskkonnakomisjonile arvamuse andmine veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (467 SE) põhiseaduspärasuse kohta;

rahanduskomisjonis – 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE), sotsiaalministeeriumi valitsemisala, kutsutud sotsiaalminister Taavi Rõivas; 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE), kultuuriministeeriumi valitsemisala, kutsutud kultuuriminister Rein Lang; maksukorralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE); Eesti seisukohad ühtse pankade kriisilahendusmehhanismi loomise kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; riigilõivuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (454 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 11.45 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE) kaitseministeeriumi valitsemisala, kutsutud kaitseminister Urmas Reinsalu;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13.30 Riigikontrolli kontrolliaruande “Haridusinvesteeringute juhtimine” arutelu, kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi, rahandusministeeriumi, Riigi Kinnisvara ASi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333); avalik istung – veebiülekanne http://www.riigikogu.ee/v/live/index2.html.

Sündmused

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb SA Tallinna Teaduspark Tehnopol nõukogu koosolekul (Teaduspargi 6/1, Tallinn).

Teisipäev, 22. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Teine lugemine – 2 eelnõu: rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: raudteeseaduse, hädaolukorra seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (482 SE); koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 muutmise seaduse eelnõu (448 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

kultuurikomisjonis – õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 rakendamise arutelu;

majanduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti Arengufondi nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (510 OE); elektrijaamade omatarbe arutelu elektrituruseaduse (318 SE) raames;

põhiseaduskomisjonis – Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE); märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse ning Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu projekti arutelu; erakondade rahastamise järelevalve komisjoni kiri, milles tehakse põhiseaduskomisjonile ettepanek reguleerida seadusandluses poliitilise reklaami mõiste ja sisu;

rahanduskomisjonis – 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE), siseministeeriumi valitsemisala, kutsutud siseminister Ken Marti Vaher; 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE), regionaalministri valitsemisala, kutsutud regionaalminister Siim Valmar Kiisler; käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (506 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (485 SE); kohtumine kohalike omavalitsuste liitude esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – Kaitseliidu seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (458 SE);

sotsiaalkomisjonis – kell 13 patsiendiseadus (457 SE); vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (481 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu; 2014. aasta riigieelarve sotsiaalministeeriumi valitsemisala; riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (488 SE); Riigikogu otsus “Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” (498 OE);

väliskomisjonis – ülevaade Saksamaa üldvalimiste tulemustest, kutsutud Eesti suursaadik Saksamaal Kaja Tael; kell 15 väliskomisjoni kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus;

õiguskomisjonis – kell 13 Eesti seisukohad ELi direktiivi ettepaneku suhtes eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja ELi konkurentsiõiguse rikkumise korral; perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (464 SE).

Sündmused

Kell 10 – 15.30 – maaelukomisjoni liikmed osalevad konverentsil Aasta Põllumees 2013. Riigikogu esimees Ene Ergma külastab konverentsi kell 11.30 (konverentsisaal).

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmosepoliitika töögrupi koosolekul (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium).

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Riigikogu merenduse toetusrühma koosolekul.

Kell 17 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Ungari suursaadiku Erik Hauptiga.

Kolmapäev, 23. oktoober

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: taimekaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (473 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (449 SE).

Esimene lugemine – 8 eelnõu: 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE); alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (492 SE ); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); investeerimisfondide seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse eelnõu (501 SE); riigilõivuseaduse § 333¹ muutmise seaduse eelnõu (494 SE); sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE); Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (487 SE).

Komisjonides

väliskomisjonis – kell 9 väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Riigikogu parlamendirühmade juhtidega (konverentsisaal); kell 12 väliskomisjoni liikmed kohtuvad Jaapani suursaadiku Tetsuro Kaiga.

Neljapäev, 24. oktoober

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine, kui teine lõpetatakse – 1 eelnõu: vedelkütusevaru seaduse muutmise seaduse eelnõu (472 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: erakonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (439 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 13 metsaseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (463 SE);

majanduskomisjonis – kell 14 liinilubade arutelu ühistranspordi seaduse (404 SE) raames;

väliskomisjonis – kell 13 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) välistegevuse planeerimine ja Aasia-suunaline tegevus, kutsutud EASi juhatuse esimees Taavi Laur;

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 Riigikontrolli kontrolliaruande “Tartu linnaga seotud ühingute rahastamine linnaeelarvest” tutvustamine (ruum L 263).

Sündmused

Kell 15.30 – ELi asjade komisjoni esimees Arto Aas kohtub Prantsusmaa suursaadiku Michel Rainier’iga.

Reede, 25. oktoober

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 seisukoha andmine Eesti seisukohtadele toidutarneahela õigusaktide eelnõude paketi kohta; seisukoha andmine ELi direktiivi eeskirjade kohta, millega reguleeritakse liikmesriikide õiguse kohaseid kahju hüvitamise hagisid liikmesriikide ja ELi konkurentsiõiguse rikkumise korral.

Laupäev, 26. oktoober

Sündmused

Kell 19 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti toidutootjate sügisballil (Vanemuise kontserdimaja).

Välislähetused

20. – 21. oktoober
Sotsiaalkomisjoni liige Maret Maripuu osaleb Taani parlamendi korraldataval kohtumisel teemal “Vaba liikumine ja liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemid” Kopenhaagenis.

21. – 23. oktoober
Riigikogu liige Kalle Laanet osaleb FBI National Academy Euroopa koolitusel Brüsselis.

23. – 24. oktoober
Riigikogu liige Sven Sester osaleb Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomitee istungil Riias.

24. – 29. oktoober
Gruusia presidendi valimiste vaatlemisel osalevad NATO parlamentaarse assamblee valimiste vaatlemise delegatsiooni juht Mati Raidma (24-28.10), Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (25-28.10), Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) parlamentaarse assamblee Eesti delegatsiooni juht Väino Linde ja liige Juku-Kalle Raid.

25. oktoober
Põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste osaleb Läti seimi ja Läti ülikooli korraldataval konverentsil “Reflection of the Foundation of the Latvian State in the Expanded Preable of the Constitution – Concept and Tentative Content” Riias, kus keskne teema on Läti põhiseaduse preambula projekt.

Riigikogu pressiteenistus

18. oktoober 2013

Kati Varblane, 631 6353, 51 69 152
kati.varblane@riigikogu.ee

Päringud:
press@riigikogu.ee