Riigikogu võttis vastu kõrgharidusreformi seaduse

09.05.2012Pressiteade

 

Riigikogu kiitis 53 poolthäälega (42 vastu) heaks Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (89 UA) teistkordsel menetlemisel. Akadeemilise puhkuse tingimuste osas viiakse seadusesse muudatused, mille kohaselt rakendub õppekava täitmise piirang akadeemilisel puhkusel viibimisel alates 2013/2014. õppeaastast õppeasutusse immatrikuleeritud üliõpilastele ja varasemalt immatrikuleeritud üliõpilastele alates 2016/2017. õppeaastast. Õppekulude hüvitamise osas tuuakse selgelt välja juhud, millal tekib õppeasutusel õigus üliõpilaselt õppekulusid nõuda. Täiskoormusega eesti õppekeelega õppekaval õppivalt üliõpilaselt on õigus nõuda õppekulude hüvitamist üksnes siis, kui üliõpilane ei ole täitnud algavaks semestriks kumulatiivselt eelmistel semestritel õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahtu. Samuti muudetakse kõrgharidusõppe läbiviimise rahastamise regulatsiooni, jättes välja vaidlusaluse volitusnormi osa, mis andis valitsusele pädevuse kehtestada tegevustoetuse mahu määramise täpsemad tingimused ja kord. Muudatuse kohaselt antakse valitsusele volitus üksnes täpsustada seaduses nimetatud näitajate definitsioone ja korralduslikke küsimusi.

78 poolthäälega võeti vastu rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsus “Eesti esindaja nimetamine Põhjamaade Investeerimispanga kontrollkomiteesse” (226 OE), mis näeb ette nimetada kontrollkomiteesse Eesti esindajaks alates 1. juunist 2012 kuni 31. maini 2014 Sven Sester. Senise esindaja Taavi Rõivase volitused lõpevad 31. mail 2012.

Riigikogu pressitalitus

10. mai 2012

Gunnar Paal, 631 6351