Riigikogu komisjonide ühistungil peeti vajalikuks reeglite karmistamist seoses SMS laenudega

14.10.2013Pressiteade

Riigikogus täna toimunud nelja komisjoni – rahandus-, õigus-, majandus- ja sotsiaalkomisjoni – ühisistungil käsitleti tarbijakrediidi valdkonna ja SMS laenudega seotud probleeme.

“Tänane arutelu andis kinnitust, et teema on aktuaalne ja vajab sekkumist. Senised piirangud nt kiirlaenude reklaamile ja nõuded laenutaotlejate maksevõime kontrollile on küll olnud vajalikud, kuid pole siiski andnud soovitud tulemusi. Samas on vaja luua tarbijakrediidi taotlejatele olukord, et seatud tingimused oleksid tagasimaksmisel jõukohased ja mõistlikkuse piires. Sageli muudavad tagasimaksmise keeruliseks kõrvalnõuded, mida ei ole laenu taotlejale lepingu sõlmimisel tutvustatud vajalikul määral,” ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.

Sester märkis, et kaaluda tuleks tõhusamate meetmete rakendamist, näiteks laenuprotsendile ülempiiri seadmist ja järelevalve tugevdamist. Otstarbekas oleks laenu andmisega seotud ettevõtete litsentseerimine, et hoida nende tegevus kontrolli all, kuid paralleelselt tuleb edasi liikuda ka nn pehmemate meetmetega nagu näiteks inimeste finantskirjaoskuse edendamise ja parema nõustamisega.

Võrreldes Euroopa Liidu ja lähiriikidega on Eestis kiirlaenukontorite tegevust reguleeriv seadusandlus üks liberaalsemaid. Ministeeriumide esindajate hinnangul on kiirlaenu võtnuid ligi 100 tuhat inimest, kuid pankade esindaja hindas mittereguleeritud tarbijakrediidi andjate teenuseid kasutanud isikute arvuks 120-180 tuhat. “Mõistlikkuse piiri ületavate tingimuste tõkestamist ei saa kuidagi lugeda ettevõtluse vabadust piiravaks tegevuseks,” ütles Sester.

Arutluse käik andis kinnitust, et tarbijakrediidi ja SMS laenudega seotud probleemid ning sellest tulenevad tagajärjed ja võimalikud lahendused jagunevad killustatult mitme ministeeriumi ning riigiasutuse vastutusalade vahel. Arutluste käigus nimetati seda omanikuta sektoriks. “On vältimatu, et ministeeriumid ja ametid teeksid lahenduste väljatöötamisel senisest tihedamat koostööd. Ootame täitevvõimult allesjäänud kitsaskohtade kiiret, kuid põhjalikku läbivaatamist, ning reaalselt toimivate meetmetega lähiajal välja tulemist. Rahanduskomisjon jälgib ministeeriumide tegemisi teravdatud tähelepanuga ja kasutab parlamentaarseid kontrollimeetmeid täitevvõimu tegevuse kiirendamiseks,” ütles Sester

Komisjonide ühisistungil osalenud rahandusministeeriumi, justiitsministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, finantsinspektsiooni, tarbijakaitseameti, Eesti Panga ning Eesti Pangaliidu esindajad esitasid oma seisukohad ja ettepanekud tarbijakrediidiga seotud probleemide lahendamiseks.

Arutluse käigus jäi kõlama mõte esile toodud probleemide ja tehtud ettepanekute valguses, et täitevvõimul on vaja otsustavalt tegutseda olukorra parandamiseks ja lahenduste leidmiseks.

Riigikogu pressiteenistus

15. oktoober 2013

Gunnar Paal, 631 6351

gunnar.paal@riigikogu.ee

päringud: press@riigikogu.ee