Riigikogu liikmed pärivad aru Belõi vastavusest keelenõuetele

03.05.2006Pressiteade

Riigikogu Res Publica ja Isamaaliidu fraktsiooni liikmed andsid täna üle arupärimise haridus- ja teadusminister Mailis Repsile,
küsides, kuidas see kavatseb käituda olukorras, kus riigikooli direktor Vladimir Belõi ei ole suutnud sooritada eesti keele eksamit.

Saadikud tahavad teada, kuidas järgitakse seadusest tulenevat keeleoskuse nõuet, miks ei ole ametist vabastatud pedagooge, kes ei ole siiani sooritanud
keeleeksameid ja kas riik plaanib keelenõudeid umbkeelsete haridustöötajate järgi leevendada.

„Tahame teada, kas keelenõuded on meie riigis kõigile võrdselt täitmiseks, või on olemas võimalus, et tehakse erand inimesele, kes on oma keeleoskamatust
tõestanud nii eksamil kui avalikkuse ees,” ütles üks arupärimise allkirjastajaid, Riigikogu Res Publica fraktsiooni liige Sven Sester.