Sester: maamaksuvabastuse eelnõu on peale muudatusi oluliselt selgem

06.06.2011Pressiteade

Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma tänasel istungil Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud koduomanike maamaksust vabastamise seaduse eelnõu (51 SE) ja esitas sellele muudatusettepaneku, millega eelnõu põhjalikult täiendatakse ja muudetakse ka eelnõu pealkirja. Komisjon toetas sisuliselt ka ühte Keskerakonna fraktsiooni ettepanekut.

Eelnõu on Riigikogu täiskogu päevakorras neljapäeval, 9. juunil. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu teine lugemine lõpetada ja viia see kolmandale lugemisele ning lõpphääletusele 15. juunil.

„Eelnõu arutati läbi kõikide huvigruppide ja ka asjasse puutuvate ministeeriumite esindajatega, ning koostöös rahandusministeeriumiga valmistati ette eelnõu põhjalikult muudetud tekst. Tänu sellele on eelnõu üheselt mõistetav ja tagatud on selle õigusselgus, nii et maamaksu vabastuse saaksid tõesti vaid need, kes selleks on õigustatud,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.

Eelnõu uue redaktsiooni kohaselt on maamaksu tasumisest vabastatud maa omanik või maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas, vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on isiku elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Samuti on maamaksu tasumisest vabastatud ka hooneühistu liikmed, kes selles hoones rahvastikuregistri andmetel elavad. Hooneühistu poolt kasutava maa vabastatakse samas määras, tiheasustusega alal vastavalt 0,15 ha ning mujal 2,0 ha ulatuses, jaotatuna proportsionaalselt hooneühistu liikmete vahel.

Ka nähakse eelnõuga ette, et kohalik omavalitsus võib täiendavalt maamaksu tasumisest vabastada pensionäri kuni 0,15 ha ulatuses ning represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku elamu- või õuemaa.

Eelnõu (51 SE) uus pealkiri on rahanduskomisjoni esitatud muudatuse kohaselt „Koduomanike maamaksust vabastav maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu“. See on kavas seadusena jõustada 1. jaanuaril 2013.

Ülo Mattheus
Riigikogu pressitalitus
631 6352
Ylo.Mattheus@riigikogu.ee