Sõlmime ettevõtjatega maksurahu

06.02.2015Arvamus
Sõlmime ettevõtjatega maksurahu

Veel kümme aastat tagasi räägiti Eestist kui Baltimaade juhttiigrist. Vahepeal on aga toimunud oluline paradigmamuutus ning tiiger enam ei hüppa. Oleme kaotanud palju oma senistest konkurentsieelistest ning uuendusmeelsus on asendunud kuiva eelarvepragmaatikaga.

 

Kui mõned aastad tagasi oli riigi põhiküsimus, kuidas puhuda tuult tiibadesse meie ettevõtete arengule, siis nüüd pitsitatakse ettevõtteid, et riigi lühiajalisi eelarve eesmärke täita. Viimased aastad on ettevõtjatele kaasa toonud märgatava maksu- ja halduskoormuse tõusu. Sisulise aruteluta kehtestati nii täiendav autode käibemaks kui ka 1000-euro suuruste arvete deklareerimiskohustus.

 

Ettevõtjad on harjunud, et riik on neile partnerina toeks, mitte takistuseks. Riigi ülesanne on luua hea keskkond ettevõtete loomiseks, laiendamiseks ja paremate töökohtade loomiseks. Selleks tuleb vähendada ettevõtjaid koormavaid regulatsioone ja riigi ootamatutest otsustest tingitud ebasoodsaid mõjusid majandusele. Riik peab olema majanduskeskkonnas kindluse andja, mitte ebakindluse allikas.

 

Selliste arengute lõpetamiseks tuleb sõlmida ettevõtjatega maksurahu. IRL lubab uues valitsuses seista järgmiste põhimõtete eest:

 

1) Seadusega piir ootamatutele maksumuutustele. Kehtestame reegli, et maksumuutused, mis puudutavad enamikku ettevõtjaid, peavad olema vastu võetud vähemalt 6 kuud enne uue eelarveaasta algust.

 

2) Madalamad tööjõumaksud madalapalgalistele. IRL-i madalapalgaliste maksureform vabastab kuni 500 euro suuruse tulu tulumaksust ja vähendab tulumaksu kõigil, kelle tulu on alla 846 euro. Madalapalgaliste maksuvabastus laieneb ka FIE-dele.

 

3) Maksumuutused peavad olema läbi räägitud ettevõtjatega. Me ei muuda maksusüsteemi ega kehtesta uusi makse ilma ettevõtlusorganisatsioonidega läbi rääkimata.

 

4) Maksumuutused ei tohi tõsta ettevõtete maksukoormust. Me lähtume põhimõttest, et ettevõtete maksukoormus tervikuna ei tohi tõusta.

 

5) Vähem aruandeid. Me toetame haldusbürokraatia ja riigi poolt nõutava aruandluse vähendamist. Viime läbi auditi olemasoleva olukorra kaardistamiseks.