Sõnavõtt Maksu- ja Tolliameti 98. aastapäeva tähistamisel

23.12.2016Arvamus
Sõnavõtt Maksu- ja Tolliameti 98. aastapäeva tähistamisel

Head kolleegid,

98. aastat on inimese puhul kõrge vanus. Riigi ja riigiasutuse puhul on see aga alles algus. Kuna tegu pole ka ümmarguse tähtpäevaga, siis ei kõnele ma täna ajaloost, sest seda meenutame kindlasti 100. sünnipäeval. Täna siin räägin ma vaid tänapäevast ja tulevikust.

Eile sai Eesti uue valitsuse ja nagu te ilmselt juba teate, on valitsusliidu lepe eelmisest lühem ja konkreetsem. Peaaegu miski maailmas pole täiuslik ja mistahes riigi maksusüsteem on tavaliselt viimane, mida täiuslikkuses kahtlustatakse. See kehtib ka Eesti riigi puhul, mille maksusüsteem hiljuti 35 OECD riigi hulgas kõige konkurentsivõimelisemaks hinnati. Ka uues valitsusliidu leppes on mitmeid punkte maksude kohta. Olen neid läbi rääkides ja nende üle vaieldes sihtinud sellesse suunda, et me säilitaksime Eesti maksusüsteemi senised tugevused ja lisaksime uusi.

Usun, et tulemus selline ka sai ja ma tahan uue valitsuse maksupoliitikaga seoses esile tuua kahte asja.

Esiteks –läbirääkimiste ajal oli palju spekulatsioone, et Eestit ootab ees pööre vasakule ning et Eesti ärikeskkond halveneb. Mul on hea meel teile kinnitada, et uue valitsuse majanduspoliitika, sh maksupoliitika, on ettevõtjasõbralik ning Eesti ärikeskkonna konkurentsivõimet tõstev.

Teiseks – poliitika lähtub sageli mingitest ideaalidest, mis päriselus alati sama kirkalt esile ei tule. Teie, Maksu- ja Tolliameti teenistujatena ja mina teist korda elus rahandusministrina teame, et ühtegi ükskõik kui tarvilikku või üllast riigieelarve kulu ei saa teha ilma, et riigil oleks tulusid. Ka riigi jaoks ei kasva raha mõne Lilleoru puu otsas, vaid see tuleb kokku koguda maksu- ja muude tuludena. Te olete teinud seda tööd nii mõistuse kui südamega. Lisaks loomulikule kontrollifunktsioonile on Maksu- ja Tolliametile lisandunud nõuandev pool. Ettevõtjad märkavad seda ja on tänulikud.

Ma loodan, et Maksu- ja Tolliameti ja Rahandusministeeriumi koostöö jätkub tulemuslikult ja ma näen selles mitmeid väljakutseid. Nagu te teate, ei mõelda väljakutse all ametialases kõnepruugis mitte üksnes võimalust, vaid vahel ka probleemi. Millised need väljakutsed siis on?

Esiteks, uue e-maksuameti teekaart on paigas ja visioon sellest, kuidas maksude arvestamine ja tasumine võiks edaspidi olla rohkem automatiseeritud, on hästi vastu võetud. Kõik see tuleb aga ka valmis teha.

Teiseks märgin ära juba mainitud valitsusliidu lepingu maksundust puudutavad punktid. Nii üksikisiku tulumaksureform, millega jäetakse inimestele rohkem kätte teenitud tulu, tulumaksumäära langetamine ettevõtetele regulaarse kasumi jaotamise korral ja ettevõtluskonto kui mikroettevõtlust lihtsustav maksustamise erikord, nõuavad kõik ellurakendamiseks Rahandusministeeriumi ja Maksu- ja Tolliameti koostööd. See loetelu ei ole ammendav ega lõplik.

Kolmandaks seisab Maksu- ja Tolliametil peagi ees juhi vahetus. Ma tänan Marek Helmi tehtud töö eest ja soovin talle edu ka uutes ettevõtmistes. Ta on loonud hästi koostöötava meeskonnaja rõõm on teid kõiki siin näha. Kindlasti ei saa Eesti riik aga olla rahulik kõrvaltvaataja, kui teised riigid maksunduse ja riigirahanduse alastes lahendustes uuele tasemele jõuavad, olgu siis Pärsia lahe piirkonnas või mujal. Meie peame katsuma teha nii, et kui Marek Pärsia lahe äärest tagasi jõuab, on Eesti maksukogumine juba mõne pika sammu edasi teinud. Hetkel käib uue juhi leidmise protsess ja veel ei ole teada, kellest saab Maksu- ja Tolliametit uus juht. Selge on aga see, et uuele juhile jagub nii tööd kui ootusi.

Ettevõtjatele kõneledes on mul sageli tavaks oma esinemise lõpul tänada riigi nimel kõiki, kes maksavad ausalt makse. Täna on erandlik kord, mil ma saan tänada neid, kes võtavad need maksud ausatelt maksumaksjatelt vastu ja aitavad maksude tasumist meeles pidada ka neil, kes nii ausad ei ole.

Suur tänu teile ja ilusat Maksu- ja Tolliameti aastapäeva tähistamist!

Palju õnne!