Sven Sester: Res Publica tervitab Reformierakonna seisukohti Tallinna linnaeelarve osas

03.10.2004Pressiteade

Laupäeval kogunenud Res Publica (RP) Tallinna volikogu fraktsiooni liikmed arutasid Tallinna 2005. aasta eelarve projekti ning
jõudsid järeldusele, et kõige rohkem langevad RP eesmärkidega kokku Reformierakonna esitatud ettepanekud.

“Meil on hea meel, et meie seisukohad langevad Reformierakonna omadega kokku hariduse ja teede remondi suurema rahastamise vajaduse osas. Usume, et
Tallinna areng põhineb noortel, haridusel ja kaasaegsel infrastruktuuril. Samuti oleme Reformierakonnaga nõus, et Keskerakonna poolt pakutud eelarveprojekt
ei ole piisavalt läbipaistev ning täpsemat lahti kirjutamist vajavad mitmed keskerakondlaste kontrolli all olevad valdkonnad, näiteks kommunaalameti ja
maa-ameti haldusalas,” ütles RP fraktsiooni esimees Kaupo Reede. Reede lisas, et RP peab väga oluliseks, et linnavalitsus annaks inimestele linna
finantsseisust adekvaatse ülevaate.

Res Publica aseesimees Sven Sester lisas, et Tallinna võimuliidus tekkinud olukord on ilmselgelt kasulik Tallinna inimestele: “Nagu näitab kogemus Tartust,
on Savisaar võimule jäämise nimel nõus tegema koalitsioonipartneritele eelarves ükskõik milliseid järeleandmisi. See tähendab, et võidavad eelkõige
Reformierakond ja neid toetanud linnakodanikud, kelle huvisid esindavad ettepanekud Savisaar on sunnitud vastu võtma.”

Res Publica ettepanekud Tallinna 2005 eelarveprojektile vormistatakse lõpliku eelnõuna pärast nende kinnitamist RP Tallinna piirkonna juhatuses.

Muuhulgas toetasid RP Tallinna volikogu fraktsiooni liikmed järgmisi ettepanekuid Tallinna linnaeelarve projekti muutmiseks:

– Tallinna Ülikooli asutamisele kaasa aitamine;

– Rahvusvaheliste kultuuriürituste täiendav finantseerimine 2 miljoni krooniga. Näiteks Jaan Krossi sünnipäevale pühendatud kollokviumi korraldamine ja
Pimedate Ööde filmifestivali toetamine;

– Huvialaringidele (k.a. mitte linnale kuuluvatele) täiendavalt 20 miljoni krooni eraldamine ja pearahasüsteemile ülemineku alustamine;

– Kõigile lastele, kes soovivad, suvel töö- ja puhkelaagri võimaldamine;

– 15 Tallinna koolimaja korrastamine 2005. aasta jooksul;

– Kesklinnaga piirnevatele aladele tasuta parklate loomine;

– Kriitiliste liiklussõlmede, nagu Haabersti ja Ülemiste reguleerimine;

– Korteriühistute tegevuse senisest suurem toetamine;

– Paljassaare kasutuselevõtt puhke- ja elamispiirkonnana;

– Linnapoolse kaasabi süsteemi loomine kooliõpilaste teatrikülastuste suurendamiseks;

– Vanalinna tornide ja katakombide rekonstrueerimine ja turismile avamine;

– Sisehoovide korrastamiseks (sealhulgas mänguväljakute rajamiseks) 20 miljoni krooni eraldamine;

– Tasulise parkimisalaga opereerimise võtmine linna resoluutse kontrolli alla ja linnale kasulikuks muutmine;

– Perearstide täiendav motiveerimine lastega tegelemiseks;

– Vabaduse väljaku detailplaneeringu kinnitamine ja Vabaduse mälestusmärgi nurgakivi panek;

– Täiendavalt 3 miljoni krooni eraldamine parkide atraktiivseks muutmiseks linnakodanikele ja turistidele (näiteks paadilaenutus Schnelli tiigile);

– Töökohtade optimeerimine linnajuhtimises;

– Kanalisatsiooni väljaehitamine Kristiine linnaosa Nõmme tee piirkonnas;

– Kotka tänava spordiplatsi korrastamine;

– Tööstuse tänava remontimine;

– Paljassaare sadama ala tehnopargi välja arendamine;

– Põhja-Tallinna tervisekeskuse projekteerimine ja väljaehitamine.

Lõplik RP ettepanekute loetelu Tallinna eelarveprojekti avalikustatakse pärast kinnitamist RP Tallinna piirkonna juhatuses.