Tallinna piirkonna juhatus kinnitas seisukohad linnaeelarve osas

05.10.2004Pressiteade

Täna kogunenud Res Publica Tallinna piirkonna juhatus tervitas Reformierakonna ettepanekut konsultatsioonideks ning kinnitas oma
seisukohad Tallinna 2005. aasta eelarve osas.

Piirkonna esimehe Sven Sesteri sõnul on Res Publica jaoks prioriteedid ühelt poolt teed ja parkimiskorraldus ning teiselt poolt haridus. Samuti peab Res
Publica oluliseks Vabaduse väljaku detailplaneeringu kinnitamist ja Vabaduse Ausamba rajamist.

“Tallinna auklikud teed on saamas legendiks, juba järgmisel aastal tuleks investeeringuid teedesse suurendada 375 miljoni kroonini. Teine väga oluline
valdkond on meie jaoks haridus. Lastele normaalse õpikeskkonna loomiseks tuleks 2005. aastal korrastada kuni 15 koolimaja ja eraldada lisaks 20 miljonit
krooni lastele huvialaringides osalemiseks,” ütles Sven Sester.

Sester lisas, et Tallinn peaks oma resoluutse kontrolli alla võtma tasulise parkimise korraldamise. Piirkonna juhatus pidas oluliseks ka Vabaduse väljaku
detailplaneeringu kinnitamist ja Vabaduse Ausamba nurgakivi panekut.

Res Publica fraktsioon esitas eelmisel nädalal umbusaldusavalduse linnapea Edgar Savisaare vastu, kes ei tule toime linna juhtimisega. Avalduses leitakse,
et linnapea on viinud Tallinna finantskriisi ning politiseerinud linnajuhtimise, mille tagajärjeks on rida linnakodanikele kahjulikke otsuseid.
Umbusaldusavaldus tuleb arutusele järgmisel volikogu koosolekul.

Lisainfo:

Sven Sester

RP Tallinna piirkonna esimees

Siim Männik

Res Publica meediajuht