Uudisvoog.postimee.ee: Sester: Eesti toetab võitlust maksudest kõrvale hoidmisega

31.03.2016Pressiteade

Rahandusministeeriumi pressiteade
31.03.2016

Eesti toetab Euroopa Komisjoni pakutud tegevusplaani maksudest kõrvalehoidmisega võitlemiseks. Plaani eesmärk on tagada tugevam kaitse kuritarvituste vastu ning muuta ettevõtluskeskkond ausamaks.

Valitsus kiitis heaks Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni jaanuaris avaldatud maksustamise vältimise vastase paketi (Anti-Tax Avoidance Package, ATAP) kohta, mille eesmärk on võidelda ettevõtte tulumaksu agressiivse maksuplaneerimisega ja aidata kaasa Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) sama eesmärgiga maksubaasi õõnestamise ja kasumi nihutamise vastase projekti (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS) tulemuste ühetaolisele rakendamisele ELis.

„Eesti toetab põhimõtet, mille kohaselt tuleb kasum maksustada väärtuse loomise riigis,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „Samas on oluline rõhutada, et EL-i pädevus otseste maksude valdkonnas on piiratud ning liikmesriikidel on sellele vastav märkimisväärne suveräänsus kujundada konkurentsivõimelist maksu- ja majanduskeskkonda. Seetõttu ei toeta me ATAP-is välja pakutud meetmeid, mis toovad kaasa agressiivse maksuplaneerimise suunamise ühtedest liikmesriikidest teistesse või takistavad liikmesriikide vahelist ausat maksukonkurentsi.“

BEPS-i eesmärk on uute üleilmsete miinimumstandardite loomise, olemasolevate täiendamise ning parima praktika esitamise abil vähendada üleilmset agressiivset maksuplaneerimist ning tagada kasumi maksustamine väärtuse loomise riigis. Seda põhimõtet õõnestab agressiivne maksuplaneerimine, millega nihutatakse kasum madalama maksumääraga riikidesse ning maksud jäetakse tasumata riikides, kus tegelikult väärtus luuakse.

Kuna enamik ELi liikmesriike on OECD liikmed, tekib Euroopa Komisjoni hinnangul BEPS-i tulemuste koordineerimatul rakendamisel oht, et liikmesriigid teevad seda erineval viisil või tuginedes erinevatele tõlgendustele. Komisjoni hinnangul tuleks tagada maksudest kõrvalehoidumisega võitlemise meetmete rakendamine kooskõlastatult kõikides liikmesriikides, tugevdades seeläbi üksteise kaitset kuritarvituste vastu ja pakkudes ettevõtjatele suuremat õiguskindlust. Selle ohu vähendamiseks ning soovitud tulemuste saavutamiseks on Euroopa Komisjon paketi koostanud.

ATAP koosneb neljast põhikomponendist, milleks on kaks direktiivi ettepanekut ja Euroopa Komisjoni soovitus ning teatis. ATAP sisaldab mitmekülgseid meetmeid maksudest kõrvalehoidumisega võitlemiseks: alustades suurte mitmes riigis tegutsevate ettevõtete gruppide riigipõhise aruandluse kehtestamisest ning lõpetades intresside mahaarvamise piirangu kehtestamise ning soovitustega liikmesriikidele maksulepingutes sisalduvate kuritarvituste vastaste sätete sõnastamisel.

Tegemist on Euroopa Komisjoni esitatud direktiivide ja määruste paketiga, mis vajab jõustumiseks ELi liikmesriikide ministritest koosneva Euroopa Liidu nõukogu heakskiitu.

Maria Murakas
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3027 | 567 06868
maria.murakas@fin.ee
www.rahandusministeerium.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee